profil

Przedsiębiorczość

drukuj
poleca 88% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Definicja Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcą nazywamy osobę, która organizuje, a następnie prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorca pozyskuje pracowników o określonych kwalifikacjach oraz zapewnia środki materialne, umożliwiające rozwój firmy.

Przedsiębiorczość
Jest cechą lub sposobem zachowania się ludzi które to zachowanie lub cecha sprowadza się do gotowości i zdolności podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania do zmieniających sie warunków funkcjonowania gospodarki.

Cechy Przedsiębiorcy
- silna potrzeba osiągnięcia sukcesu
- potrzeba samorealizacji
- konsekwencja, wytwałość, determinacja
- umiejętność podejmowania ryzyka
- zaufanie do własnych zdolności i umiejętności
- umiejętność przyjmowania porażki i wyciągania konstruktywnych wniosków
- optymizm życiowy
- nowatorstwo
- zdolności przywódcze, potrzeba autonomii
- entuzjazm i poświęcenie w pracy

Skutki Działania Przedsiębiorcy
- wprowadzenie nowych wyrobów na rynek
- odkrywanie nowych rynków, które poprzednio nie istniały
- odkrywanie nowych zasobów i nowych sposobów rozszerzania podaży zasobów
- odkrywanie nowych technologii
- reorganizowanie istniejących przedsiębiorstw


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
17.9.2008 (16:51)

Oooo Swietne to Jest ;))

7.9.2008 (09:57)

bardzo dobra praca;)