profil

Wynalazki starożytności

poleca 79% 820 głosów

Sumerowie Sumerowie

Wynalazki starożytności:
W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęły się:
? rolnictwo
? hodowla
? ceramika
? obróbka żelaza
? filozofia
? technika
? matematyka
? fizyka
? astronomia
? technika wojenna
? jedwab
? porcelana
? kompas
Ukształtowały się podstawy europejskiej kultury. Powstało chrześcijaństwo. W ciągu ponad czterech tysięcy lat powstały i upadły liczne państwa i kultury, m.in.: Sumer, Babilonia, Asyria, Egipt, Persja, Grecja, Rzym.
Filozofia starożytna ? pierwsza epoka filozofii zachodu obejmująca dorobek myślicieli antycznej (starożytnej) Grecji i Rzymu. Początek filozofii starożytnej datuje się dokładnie, na czas działalności Talesa z Miletu, koniec VII w. p.n.e..
STAROŻYTNY WCHÓD:
Mezopotamia:
- budowa systemów irygacyjnych
- pismo klinowe
- Kodeks Hamburabiego
- Zegar słoneczny

Egipt:
- piramidy
- mumifikacja
- hieroglify
- rozwój matematyki i medycyny
- Egipcjanie pisali różne opowiadania takie jak: ? Opowiadanie o zniszczeniu ludzkości? lub ?Rozbitek?; teksty dydaktyczno moralizatorskie mające uświadomić najważniejsze prawdy życiowe
Żydzi:
- dziesięć przekazań
- szabat
- Tora

Fenicjanie:
- twórcy pisma alfabetycznego, na podstawie którego powstały inne alfabety, np. grecki, łaciński, polski.
- Budowali ogromne statki
- Cenne wyroby ze szkła

Indie i Chiny:
- Buddyzm, hinduizm, konfucjanizm
- kasty
- wiele osiągnięć cywilizacyjnych z dziedziny medycyny i techniki np. papier, pieniądze papierowe, porcelana, proch strzelniczy, igła magnetyczna, maszyny do wytopu żelaza, sejsmograf

Źródła: Internet, podręcznik G. Wojciechowki Historia- Razem prz

Podoba się? Tak Nie