profil

Jądro atomowe

poleca 85% 116 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tabele zawierają podstawowe wzory obliczeniowe pomocne w realizacji zagadnień z 'jądrówki'.
Jako dodatek przykładowe szeregi promieniotwórcze obrazujące prawo przesunięć Soddy'ego-Fajansa i wykaz najbardziej typowych reakcji jądrowych łącznie z masami cząstek elementarnych (wyrażone w unitach - atomowych jednostkach masy, kg i MeV; proste przeliczniki tych jednostek).
Także schematy: reakcji rozszczepienia jądra U235 (zwanej reakcją Hahna-Strassmanna-Meitner), reakcji lawinowej (łańcuchowej), reaktora jądrowego powielającego, wybranych przyśpieszaczy cząstek (akceleratora liniowego i cyklotronu)

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie