profil

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje

poleca 79% 1369 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje oraz rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego

1. Potrzebna nam będzie płyta CD instalacyjna Windows’a oraz dyskietka systemowa Windows’a.
a) Tworzenie dyskietki systemowej:
 Start / Panel sterowania / Dodaj/usuń Programy
 zakładka Dysk startowy
 Utwórz dysk
 wkładamy „czystą”, odbezpieczoną dyskietkę i na wszystkie pytania odpowiadamy tak bądź OK.
 po udanym utworzeniu dyskietki systemowej zamykamy okno Dodaj/usuń Programy oraz oknu Panel sterowania.
2. Resetujemy komputer.
 Start / Zamknij komputer / Zamknij
 po zamknięciu komputera wciskamy przycisk reset.
3. Konfigurujemy BIOS’a.
 przy ładowaniu komputera (wtedy kiedy liczony jest RAM, a na dole ekranu jest napisane „Press Del to enter setup.”) wciskamy przycisk Del na klawiaturze numerycznej lub przycisk Delete
 w BIOS’ie wchodzimy w „BIOS features setup”
 ustawiamy opcję „Boot sequence” klawiszami + i – na następującą: „A, C, SCSI”
 w zależności od wersji BIOS’a mogą być też trzy opcje do ustawienia: „Boot 1”, „Boot 2”, itd. – ustawiamy zgodnie z kolejnością w podpunkcie wyżej
 wychodzimy klawiszem Esc
 wybieramy opcję „Save & exit setup”, wpisujemy literkę „Y” i enter
 komputer zresetuje się samoczynnie.
4. Uruchamiamy z dyskietki systemowej.
 wkładamy dyskietkę do stacji dyskietek już podczas ładowania się komputera (zaraz po zresetowaniu)
 komputer nie uruchomi systemu Windows
 wyświetli się menu z którego wybieramy pozycję „Uruchomić komputer bez obsługi CD-ROM’u”.
5. Usuwanie partycji na dysku twardym.
 po znaku zachęty wpisujemy komendę A:>fdisk.exe , aby uruchomić program FDisk
 program zapyta nas, czy chcemy włączyć obsługę dużych dysków – domyślnie wpisana jest literka „T” więc stukamy enter
 w programie mamy do wyboru cztery opcje; możemy wybrać opcję czwartą „Wyświetl informacje o partycjach”, aby dowiedzieć się o ilościach i typach partycji obecnie na dysku twardym – nie ma to jednak większego znaczenia, bo zaraz wszystko się pozmienia; wychodzimy do menu głównego klawiszem Esc
 wybieramy opcję trzecią „Usuń partycję lub logiczny dysk DOS”
 zaczynamy od podopcji trzeciej „Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS”; wpisujemy litery dysków do usuwania (D, E...), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
 następnie podopcja druga „Usuń rozszerzoną partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „EXT DOS” (o ile nie jest już wpisany), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
 następnie podopcja pierwsza „Usuń podstawową partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „PRI DOS”, potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T”
 teraz na dysku nie ma już żadnych partycji, a dane zawarte na dysku twardym są właściwie nie do odzyskania
 wychodzimy z programu klawiszem Esc po czym resetujemy komputer i uruchamiamy go z dyskietki jak poprzednio.
6. Tworzymy partycje na dysku twardym.
 uruchamiamy program Fdisk; obsługa dużych dysków – „T”
 wybieramy opcję pierwszą „Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS”
 wybieramy podopcję pierwszą „Utwórz podstawową partycję DOS”; program zapyta nam się „Czy użyć maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla partycji podstawowej DOS i uczynić ją aktywną?” – jeśli chcemy mieć jedną partycję wpisujemy „T” i potwierdzamy enterem, jeśli natomiast chcemy mieć ich więcej wpisujemy „N” i potwierdzamy enterem; program zapyta nam się ile ma stanowić partycja podstawowa – podajemy w bajtach lub w procentach; wracamy Esc
 następnie wybieramy podopcję drugą „Utwórz rozszerzoną partycję DOS”; program zapyta nas ile ma stanowić rozszerzona partycja DOS – należy wpisać cały pozostały rozmiar dysku (powinien być wpisany automatycznie) w bajtach lub w procentach; jeżeli wpiszemy mniej niż pozostałe miejsce po odjęciu partycji podstawowej, to ta część dysku, która pozostanie nie będzie, ani używana, ani „widziana” przez system; program zakomunikuje nam następnie „Nie utworzono żadnych dysków logicznych. Wprowadź wartość” – teraz wpisujemy w bajtach lub w procentach ilość miejsca zajmowanego przez pierwszy dysk logiczny (jest to już procent partycji rozszerzonej, a nie całego dysku); potem wprowadzamy kolejne wartości tworząc kolejne dyski logiczne – najlepiej nie tworzyć za dużo partycji, ale należy wykorzystać całą powierzchnię partycji rozszerzonej DOS; wracamy Esc
 jeżeli jednak nie wykorzystaliśmy całej powierzchni partycji rozszerzonej DOS na dyski logiczne to możemy to zrobić wybierając podopcję trzecią „Utwórz logiczny dysk DOS na partycji rozszerzonej DOS”; postępujemy analogicznie do podpunktu powyżej.
7. Ustawiamy aktywną partycję.
 wybieramy opcję drugą „Ustaw aktywną partycję” poczym wpisujemy cyfrę partycji, która ma być aktywna i potwierdzamy enterem; obok partycji aktywnej pojawi się oznaczenie „A”
 w większości przypadków jako aktywną ustawia się partycję podstawową DOS PRI
 wychodzimy z programu Esc i resetujemy
8. Formatowanie dysku twardego.
 wpisujemy komendę A:>format C:
 potwierdzamy wpisując literę „T” i wciskamy enter
 musimy sformatować każdy dysk z osobna (analogicznie A:>format D:...)
 najlepiej ponownie zresetować, a potem dopiero przystąpić do instalacji systemu operacyjnego.
9. Rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego.
 uruchamiamy z dyskietki systemowej; wybieramy opcję „Uruchom komputer z obsługą CD-ROM’u”
 wkładamy płytę CD instalacyjną Windows’a do napędu
 program instalacyjny uruchamiamy komendą X:setup.exe (gdzie X to litera napędu CD-ROM)
 aby dowiedzieć się jaką literę ma napęd CD-ROM możemy: sprawdzać każdą literę dysku po kolei (mało fachowe rozwiązanie), albo sprawdzać zawartość każdego dysku komendą „dir” (pokazuje zawartość dysku – płyta instalacyjna będzie zawierała katalog Win98 i plik setup.exe), albo policzyć który to będzie dysk (dla przykładu: C dla partycji podstawowej, D i E dla dysków logicznych na partycji rozszerzonej, a kolejnym dyskiem będzie dysk wirtualny utworzony przez dyskietkę systemową – F, więc CD-ROM otrzyma literę G)
 jeżeli mamy duży dysk twardy można też przed instalacją przekopiować katalog Win98 na twardy dysk i z niego uruchomić instalację; daje to pewne korzyści – instalacja przebiega trochę szybciej, późniejsze zmiany w systemie Windows (np. zmiana komponentów, lub instalacja nowej karty rozszerzeniowej) nie będą wymagały od nas płyty CD – wszystkie potrzebne pliki pobrane zostaną z katalogu na dysku twardym; uruchamiamy komputer z obsługą CD-ROM’u poczym wpisujemy komendę A:>C: aby przejść na twardy dysk, potem C:>md Win98 (tworzymy katalog), następnie C:>xcopy X:Win98 C:Win98 /E (kopiujemy; gdzie X to litera napędy CD-ROM), następnie wpisujemy C:Win98>setup.exe (musimy być w katalogu C:Win98, jeśli nie – wpisujemy C:Win98setup.exe) i rozpoczynamy instalację
 postępujemy zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut