profil

Powloka ziemi - czynniki modelujące

poleca 85% 121 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat 2
Procesy zewnętrzne modelujące powierzchnie Ziemi.
Do zewnętrznych procesów geologicznych które kształtują powierzchnie ziemi zaliczamy:
1. rzeźbiotwórcza działalność wód opadowych- najsilniej widoczna jest ona na obszarach skal wapiennych, powstają dzięki niej np. jaskinie, stalaktyty, stalagmity itp.
2. działalność wód płynących- erozja rzeczna, wymywanie cząstek i materiałów w górnym biegu rzeki i osadzanie ich przy ujściu ( tworzenie delt). Praca rzeki obejmuje 3 czynności:
A). Erozje
B). Transport
C). Akumulacje
3. działalność lodowców i wód roztopowych- tworzenie form polodowcowych jak moreny denne i moreny czołowe. Gromadzenie materiałów skalnych, przemieszczanie ich na duże odległości wraz z lodowcem.
4. działalność wiatru- jak inne czynniki powoduje wietrzenie( proces przygotowawczy powodujący powstawanie rozdrobnionego i luźnego materiału zwanego zwietrzelina), transport i akumulacje materiałów skalnych. Obrazem działania tego czynnika sa wydmy śródlądowe czy nadmorskie ( formy wypukle) oraz formy wklęsłe czyli nisze deflacyjne ( powstałe po wywianiu piasku zagłębienia).
5. ruchy grawitacyjne mas skalnych- zaliczamy tu osuwiska terenu powstałe np. po długotrwałych opadach deszczu przy roztopach wio posennych.
6. działalność przybrzeżna mórz i jezior- podmywanie brzegów morskich i tworzenie wysokich brzegów- klifów, rozmywanie plaż.

nad:Anna.B

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy
Geografia świata