profil

Jaką rolę odegrał kard. Stefan Wyszyński w Kościele?

poleca 85% 1008 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jaką rolę odegrał kard. Stefan Wyszyński w kościele?

Dzieciństwo i młodość
Drugie dziecko Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny (z d. Karp) Wyszyńskich urodzone nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza 3 sierpnia 1910 w wiosce Zuzela. W 1910 rodzina przeniosła się do Andrzejewa, gdzie umarła matka. Przed śmiercią prosiła syna: "Stefan ubieraj się". Chłopiec chciał założyć palto, myśląc, że matka chce kogoś zawołać, lecz ona dodała: "Ubieraj się, ale nie tak". Ojciec wytłumaczył mu, że chodziło jej o ubranie w szatę duchowną. W 1920 roku wstępuje do seminarium, bo odkąd pamiętał chciał być duchownym, oraz chciał spełnić ostatnie życzenie umierającej matki.
Kapłaństwo
3 sierpnia 1924 przyjmuje święcenia kapłańskie. W latach 1925-1929 student Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który ukończył z doktoratem na temat "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". W 1930 roku zostaje profesorem. Od 1932 pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego "Ateneum Kapłańskie". Po wybuchu II wojny światowej, w 1939, z polecenia bpa Michała Kozala ukrywał się przed gestapo. Został wtedy kapelanem w Laskach i nosił różne pseudonimy np. Radwan III.
Mała, nie płacz!
Kiedyś ksiąd był na wycieczce we Wrocławiu i spotkał tam małą dziewczynkę, która płakała bo się zgubiła. Wtedy on ją pocieszył i szli dalej razem - mała dziewczynka i wysoki ksiądz. I nagle ludzie ich otoczyli i zaczęli klaskać i wołać a wtedy ona się przraziła hałasu i znów zaczęła płakać. Wtedy on do niej mówi: Mała, nie płacz! Oni na mnie krzyczą, nie na ciebie!
Biskupstwo
Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie reorganizował seminarium duchowne i pełnił obowiązki rektora. W 1946 mianowany najmłodszym biskupem w historii, a święcenia biskupie otrzymał z rąk Augusta kardynała Hlonda, prymasa Polski.W swoim herbie biskupim umieścił słowa Soli Deo tzn. Jedynemu Bogu (służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu. Od 1953 do 1956 jest w więzieniu.Wtedy też pisze śluby jasnogórskie. Zapiski więzienne zawierają pewną syntezę jego maryjności, której początki sięgają czasu dzieciństwa i młodości: "Wcześnie -napisał - straciłem matkę rodzoną, która miała szczególne nabożeństwo do Matki Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, jeszcze z Zuzeli. Mój ojciec natomiast ciągnął zawsze na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu domowym była bardzo rozwinięta. Często odmawialiśmy wspólnie różaniec w godzinach wieczornych").
Koniec drogi
Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Pełnił w Kościele ważną rolę, niby prostą, ale sprawiała, że wierni naprawdę go lubili:
Umiał pocieszyć każdego w smutku, złości czy przygnębieniu. Umiał przedstawić dobre strony każdego błędu i umiał go naprawić.
To bardzo ważne, ponieważ gdy człowiek jest zły, smutny lub przygnębiony przychodzą mu do głowy różne złe myśli. Kardynał Wyszyński był takim... "odstraszaczem" złego nastroju! Zawsze żartował i się śmiał, co było zaraźliwe dla innych.
Miał też takie 2 swoje małe motta, czy powiedzonka:
- "Umiłowane dzieci Boże!" (witał tak wiernych)
-"Tylko wybór dobra czyni człowieka wolnym"
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński - to była postać, która zapadła nam na zawsze w serca i pamiętajmy o nim - o jego dobroci, poświięceniu i humorze.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata