profil

Problemy współczesnych rodzin.

poleca 85% 553 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczynami problemów współczesnych rodzin, jest m. in. pogorszenie położenia ekonomicznego, czyli bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia. Czynniki te negatywnie wpływają na rodzinę i jej rozwój, ponieważ zdobywanie środkow utrzymania rodziny jest bardzo czasochłonne, przez co rodzice zaniedbują swoje obowiązki. Kolejną i częsta przyczyną rozpadu rodziny jest nasilenie zjawisk patologicznych. M. in. alkoholizm. Alkohol niszczy wszystkie obszary życia człowieka. Często z alkoholizmem wiąże się przemoc w domu. Problem stanowią również konflikty pokoleniowe między dziećmi, a rodzicami. Mają one źródło w systemach wartości i autorytetach, czego rezultatem mogą być ucieczki do sekt, uczestnictwo w subkulturach i uzależnienie. Uzależnienie od narkotyków jest spowodowane używaniem środków odurzających, które negatywnie wpływają na układ nerwowy człowieka. Zagrożeniem dla rodziny może być także molestowanie seksualne dziecka. Jako kolejny problem współczesnej rodziny można uznać liczne rozwody, które powstają w wyniku spięć rodziców, co odbija się bardzo często na dziecku.

Podoba się? Tak Nie