profil

Układ rozrodczy - sprawdzenie wiadomości

2021-11-16
poleca 83% 1305 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI: UKŁAD ROZRODCZY

1. Na czym polega rozmnażanie?
2. Wymień sposoby rozmnażania się i krótko je omów.
3. Jakie znasz sposoby rozmnażania bezpłciowego?
4. Omów krótko budowę i funkcje narządów rozrodczych męskich oraz zaznacz je na rysunku.
MĘSKI UKŁAD ROZRODCZY

5. Omów krótko budowę i funkcje narządów rozrodczych żeńskich oraz zaznacz je na rysunku.
ŻEŃSKI UKŁAD ROZRODCZY

6. Narysuj schemat plemnika, podpisz poszczególne elementy i omów funkcje.

7. Omów proces oogenezy.

8. Omów proces spermatogenezy.

9. Porównaj w tabeli przebieg powstawania gamet u mężczyzn i u kobiet (TABELA DOŁĄCZONA W ZAŁĄCZNIKU - PROSZĘ SOBIE ŚCIĄGNĄĆ PONIŻEJ)

10. Wymień hormony, które wpływają na przebieg cyklu menstruacyjnego oraz napisz, na co poszczególne hormony wpływają.

11. Wyjaśnij pojęcia:
a) zaplemnienie
b) zapłodnienie

13. Wymień błony płodowe.

14. Omów 3 fazy porodu (na odwrocie kartki).

15. Omów okres prenatalny

16. Omów okres postnatalny (wymień ważniejsze etapy i krótko omów).

* W załączniku dołączam dokument z tym sprawdzianem, można sobie ściągnąć i wydrukować (wraz z obrazkami). Idealnie nadaje się do przygotowania do matury z biologii.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy

Praca Rewelacyjna. Sprawdzila sie na lekcjach.

praca jest dobra i wyczerpuje wymagania programowe

praca jest dobra i wyczerpuje wymagania programowe

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta