profil

Królestwo Polskie przed Powstaniem Listopadowym

poleca 82% 741 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

namiestnik - zastępował króla podczas jego nieobecności.

autonomia - pewne wolności, które obowiązywały w państwie lub jego części.

1. Królestwo Polskie

Królestwo Polskie powstało w myśl postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Za datę powstania uważamy rok 1815, gdy do Polski przybył car Aleksander I. Królestwo Polskie w myśl postanowień posiadało:
- radę administracyjną (rząd)
- sejm
- własny skarb
- wojsko
- sądownictwo
- Królestwo Polskie otrzymało własną Konstytucję, która gwarantowała polakom swobodę obywatelską (język polski - językiem urzędowym)

Car Rosji jednocześnie był królem Królestwa Polskiego. Osoba wspólnego władcy spowodowała Unię Personalną między Polską a Rosją. Faktyczną władzę w Królestwie sprawował carski namiestnik Mikołaj Nowosilcow.

2. Tajne Związki

Tajne związki powstały na skutek łamania konstytucji przez władze Rosyjskie. Do najważniejszych organizacji należały:

- Towarzystwo Filomatów i Filaretów
- Wolnomularstwo Narodowe

3. Spisek Wysockiego

W 1828r. powstaje szkoła Podchorążych na czele z Piotrem Wysockim. Za cel obrano sobie obronę swobód Konstytucyjnych. W ostateczności a zadanie postawiono sobie walkę o Niepodległość. W tym celu podjęto starania podjęcia kroków ku wybuchowi powstania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski