profil

Królestwo Polskie przed Powstaniem Listopadowym

poleca 84% 1642 głosów

Kongres Wiedeński

Namiestnik - zastępował króla podczas jego nieobecności.

Autonomia - pewne wolności, które obowiązywały w państwie lub jego części.

1. Królestwo Polskie


Królestwo Polskie powstało w myśl postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Za datę powstania uważamy rok 1815, gdy do Polski przybył car Aleksander I. Królestwo Polskie w myśl postanowień posiadało:
- radę administracyjną (rząd)
- sejm
- własny skarb
- wojsko
- sądownictwo
- Królestwo Polskie otrzymało własną Konstytucję, która gwarantowała polakom swobodę obywatelską (język polski - językiem urzędowym)

Car Rosji jednocześnie był królem Królestwa Polskiego. Osoba wspólnego władcy spowodowała Unię Personalną między Polską a Rosją. Faktyczną władzę w Królestwie sprawował carski namiestnik Mikołaj Nowosilcow.

2. Tajne Związki


Tajne związki powstały na skutek łamania konstytucji przez władze Rosyjskie. Do najważniejszych organizacji należały:

- Towarzystwo Filomatów i Filaretów
- Wolnomularstwo Narodowe

3. Spisek Wysockiego


W 1828 r. powstaje szkoła Podchorążych na czele z Piotrem Wysockim. Za cel obrano sobie obronę swobód Konstytucyjnych. W ostateczności a zadanie postawiono sobie walkę o Niepodległość. W tym celu podjęto starania podjęcia kroków ku wybuchowi powstania.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy

Dobra praca polecam!!Dobra praca polecam!!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski