profil

Porównanie fragmentów spotkania wrogów w ,, Iliadzie” Homera i,,Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza

poleca 85% 115 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Dzieje Jacka Soplicy Dzieje Jacka Soplicy Jacek Soplica

Aby porównać fragmenty spotkania wrogów w ,, Iliadzie? Homera i,,Panu Tadeuszu? Adama Mickiewicza należy najpierw przedstawić portrety nieprzyjaciół oraz sytuacje i powody, z których się spotkali.
Pierwszy fragment wprowadza nas w antyczny świat trojańskich wojowników. Priam król Troi sam przybywa do wrogiego obozu, aby błagać o wydanie przez nieustraszonego wojownika Achajów mu zwłok jego syna Hektora, który zginął w walce z nim.
Jacek Soplica będąc na łożu śmierci, pragnie oczyścić swoją duszę i prosić Gerwazego ? wiernego sługę Horeszków ? o przebaczenie. Jest to w pewnym rodzaju spowiedź, w której ksiądz Robak prosi o wybaczenie Klucznika za śmierć Stolnika, ostatniego przedstawiciela rodu, Horeszków.
Priam ukazany jest jako nieszczęśliwy ojciec, który stracił swojego syna poprzez walkę. Oddaje on cześć Achillesowi, aby oddał mu zwłoki jego potomka.,,Priam zaś głosem błagalnym tak do Achila powiedział. Wspomnij ojca swego do bogów podobny Achille? Wzbudza w herosie litość przez porównanie własnej tragedii z szczęściem ojca Achila Peleusa, który nie stracił tak jak on najważniejszej osoby w swoim życiu. Starzec upokarza się przed Achillesem przez całowanie jego rąk, błaganie, ofiarowanie okupu i przypomina mu o prawach boskich.
Achilles to heros znający ludzkie emocje, podczas błagań Priama wzrusza się i wspomina swego ojca. Podziwia on odwagę władcy Troi, który korzy się przed nim. Achil ma do niego szacunek, okazuje cześć poległemu. Heros kazał namaszczyć ciało Hektora.,,Achil sam dźwignął je z ziemi, na mary kładąc Hektora? oddając jego zwłoki Priamowi.
Jacek Soplica niegdyś młody i porywczy, zabija Stolnika Horeszkę, rozładowując złość spowodowaną niepowodzeniem sercowym. Przez swój niechwalebny uczynek zmuszony jest ukrywać się pod przebraniem mnicha. Ksiądz Robak na łożu śmierci pragnie wybaczenia swego grzechu z młodości przez Gerwazego. Zachowuje on spokój wobec swego prześladowcy prosząc go o przebaczenie odwołuje się do sceny biblijnej wybaczenia swym zabójcom przez Chrystusa. Soplica wybacza wrogowi zniweczenie planów przeciw Moskalom. Dzięki przebaczeniu przez swojego wroga zaznaje on spokoju w chwili śmierci.
Gerwazy to wierny sługa rodu Horeszków, który pragnie pomścić śmierć swego pana, czuje on gorycz i nienawiść na dźwięk imienia wroga. Jest przepełniony goryczą, gdy umierając Stolnik Horeszko wykonuje w geście przebaczenia znak krzyża w kierunku oprawcy. Mściwy klucznik zataja ten fakt, macza swój miecz w krwi Horeszki i obiecuje zemstę. Jego uczucia, podobnie jak uczucia Achillesa odmieniają się dopiero w momencie, kiedy wróg wyciąga dłoń pragnąc pojednania. Gdy umierający ksiądz Robak wymawia słowa,,Jam jest Jacek Soplica? doznaje oszołomienia. Podobnie jak Achilles w pierwszej chwili odczuwa on przepełniającą go nienawiść. Jednak wyzbywa się on tego uczucia uznając własną winę przez zatajenie prawdy o przebaczeniu Horeszki swemu zabójcy.
Wspólnotą losów Priama i Achillesa jest utrata swoich bliskich i cierpienia związane z tym, przez co kamienne serce Achila skruszało i dzięki temu oddał władcy Troi ciało jego potomka Hektora.
Natomiast Jacka Soplice i Klucznika Gerwazego łączy przełożenie racji osobistych nad racje narodowe. Mnich przebacza słudze Horeszków zniweczenie planów powstania a on zabójstwo Stolnika. Również dzieli ich zatajenie prawdy. Gerwazy zataił ze względu na swoją złość gest przebaczenia Stolnika a Soplica ukrywał się wiele lat pod osobą księdza Robaka.
Człowiek ulega wielu emocjom zarówno dobrym i złym. Jego domeną jest cierpienie, przez co zmienia się od wrogości do współzawodnictwa. Te fragmenty ukazują, iż nawet najwięksi wrogowie w obliczu śmierci potrafią dojść do kompromisu i wobec swoich czynów nabierają do siebie szacunek.
Spór Priama i Achillesa oraz Jacka Soplicy z Gerwazym zawiera wiele podobieństw. Pokazują, że nawet najwięksi wrogowie potrafią dojść do porozumienia. Oba konflikty spowodowane są śmiercią swoich bliskich, czyli zabicie Hektora przez Achillesa oraz Stolnika przez Jacka Soplicę. Ukazują przemiany bohaterów, jak kamienne serce Achila kruszeje przez korzenie się przed nim starca, który wzrusza się na ten widok i oddaje ojcu ciało potomka oraz nabiera do niego szacunku. Jak Gerwazy pozwala ze spokojem umrzeć Soplicy przez wybaczenie mu zabójstwa i opowiedzenie swej wielkiej tajemnicy o geście Stolnika symbolizującym przebaczenie swemu zabójcy. Na sam koniec chciałbym podkreślić ponadczasowość postaw wrogów gdyż i mitologiczny Achil i Priam oraz Soplica i Gerwazy potrafią dojść do porozumienia oraz wybaczyć sobie wyrządzone krzywdy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty