profil

Jak pisać wypracowanie z historii?

poleca 84% 776 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Jak pisać wypracowanie z historii?

Warunkiem napisania dobrej pracy jest znajomość materiału faktograficznego i zrozumienie tematu pod względem:
? problematyki (zakres rzeczowy)
? zakresu terytorialnego
? zasięgu czasowego (chronologia).
Zanim przystąpisz do pisania pracy ułóż jej plan według zasady:
? wstęp:
? określenie (sprecyzowanie) tematu, uzasadnienie wyboru tematu (dlaczego podejmuję się napisania pracy na dany temat?), w przypadku narzuconego tematu należy przedstawić swój pomysł na pracę, swoje rozumienie tematu;
? określenie i wyjaśnienie cezur chronologicznych i terytorialnych;
? przedstawienie stanu badań (ogólna ocena dotycząca stanu wiedzy na wybrany temat, wymienienie i omówienie najważniejszych opracowań ? książki, artykuły);
? przedstawienie bazy źródłowej (wymienienie i krytyka materiału źródłowego);
? omówienie konstrukcji pracy (układ chronologiczny, problemy, mieszany);
? rozwinięcie ? omówienie problematyki sygnalizowanej we wstępie, wnioski cząstkowe;
? zakończenie ? podsumowanie, wnioski ogólne, własna ocena;

PAMIĘTAJ!
? Wszystkie poruszane w pracy problemy i przedstawiane fakty muszą być ściśle powiązane z tematem;
? Jeżeli występuje problem nadmiaru materiału faktograficznego, wybierz konkretne i najistotniejsze zagadnienia, aby uchronić się przed powierzchownym lub chaotycznym (zbyt dużo szczegółów) omówieniem tematu:
? Przedstaw temat własnym słowami, zadbaj aby praca nie miała jedynie charakteru odtwórczego, nie przepisuj podręczników i opracowań!
? Unikaj błędów rzeczowych, jeżeli nie jesteś pewny jakiejś daty, zwłaszcza drugorzędnej, określ czas wydarzenia np. ?w drugiej połowie XIV wieku?;
? Postacie historyczne to nie Twoi koledzy ? podaj więc zawsze ich imiona i nazwiska;
? Należy pisać w czasie przeszłym;
? Praca musi być poprawna pod względem językowym;
? Zwracaj uwagę na formę graficzną; właściwie sporządzona strona tytułowa, poprawna numeracja stron, staranne pismo, zachowanie marginesów, podział tekstu na akapity;

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Formy wypowiedzi