profil

Ignacy Krasicki satyra pt. "Pijaństwo".

poleca 85% 860 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ignacy Krasicki

Satyra "Pijaństwo" jest jednym z tych utworów, w których podejmowano walkę o trzeźwość polskiego społeczeństwa.Po czasach saskich zaczęto dostrzegać konieczność piętnowania pijaństwa jako naszej wady narodowej.Pojawiło się wiele tekstów umoralniających, które uświadamiały społeczeństwu skutki pijaństwa.
Krasicki jednak uznał, że najlepsza bronią z ludzkimi wadami jest śmiech i w swej satyrze nakreślił doskonała karykaturę pijaka.Podpatrzył typowe sytuacje i zachowania ludzie pod wpływem alkoholu.Jego utwór ma formę dialogu pomiędzy pijakiem, a zwolennikiem trzeźwości. Dialog yten zawiera jednak dwa dłuższe monologi wymienionych postaci.Jeden z nich ma formę relacji wydarzeń, a drugi formę kazania.
Autor zastosował komizm słowny i komizm postaci.Satyra jest bardzo przewrotna i ma zaskakujące zakończenie.
Krasicki udowodnił, że człowiek bardziej boi się ośmieszenia niż słów surowej krytyki i dlatego warto z ludzkimi wadami walczyć właśnie tą bronią.

Podoba się? Tak Nie