profil

Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego? - rozprawka.

poleca 85% 110 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Józef Piłsudski

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie, a zmarł 12 maja 1935r. Bez wątpienia jest jedną z najważniejszych postaci historii Polski XXw. Mąż stanu, wybitny strateg wojskowy, żarliwy patriota, któremu kraj zawdzięcza w dużej mierze odzyskanie utraconego na dziesięciolecia państwa. Trzeba było jego niezłomności, charyzmy i mocnej ręki, aby stworzyć granice niepodległej Polski i budować silną pozycję w Europie. M.in. dzięki działalności J. Piłsudskiego mamy obecnie wolny kraj. Myślę, że za czasów rządów tego człowieka byłabym jego zwolenniczką. Dlaczego?
Po pierwsze ? nasilił działania rewolucyjne. Na czele organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadził zamachy na placówki administracji i urzędników rosyjskich. Zdobywał środki finansowe dla PPS, uczestnicząc w różnych akcjach, np. w 1908r. pod Bezdanami przejął transport pieniędzy ? zdobyto wtedy ponad 200 tys. rubli, wykorzystane później na zakup broni i szkolenia wojskowe. Piłsudski sam szkolił przyszłych żołnierzy, cieszył się u nich ogromnym szacunkiem.
Krótko przed wybuchem wojny (3 sierpnia 1914r.), na krakowskich Błoniach, Józef Piłsudski utworzył 1. Kompanię Kadrową, zbudowaną ze Związków i Drużyn Strzeleckich. Wkrótce po wybuchu wojny, na jej podstawie zaczęto formować Legiony, walczące później u boku państw centralnych. Niestety, nie odegrały one większej roli militarnej, gdyż Trójprzymierze zaczęło przegrywać.
Należy wspomnieć o odzyskaniu niepodległości państwa polskiego. Na Dworzec Główny w Warszawie dnia10 listopada 1918r. przyjechał powracający do ojczyzny z magdeburskiego więzienia Józef Piłsudski. Polacy mieli nadzieje, związane z uregulowaniem polskich spraw przez niego, przyjezdny ich nie zawiódł. 11 listopada 1918r. powołał rząd pod kierownictwem Jędrzeja Moraczewskiego, a on sam został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Zarządził powszechne wybory do sejmu, co dało kierunek rozwoju demokracji w państwie.
Jednym z dowodów jest też dążenie Piłsudskiego do odbudowy państwa polskiego. Prowadził wojnę polsko - bolszewcką (1919r. ? 1920r.), która zakończyła się zwycięstwem dla naszego kraju. Pokazał, że był doskonałym strategiem, przygotował dobry plan walki i przeprowadził Bitwę Warszawską, będącą najważniejszym znaczeniem dla wyniku wojny. Kiedy zamordowano Gabriela Narutowicza, Piłsudski zauważył, że politycy polscy zajmują się tylko swoimi sprawami, a nie interesami państwa, to zrezygnował ze swoich stanowisk, przestał angażować się politycznie i osiadł w Sulejówku.
Następną kwestią jest powrót tego żarliwego patrioty na scenę polityczną. Dokonał wtedy tzw. ?przewrotu majowego? wraz ze wspierającymi go oddziałami wojskowymi. Wygrał walkę; obalił Centrolew. Po zwycięstwie zaproponowali mu stanowisko prezydenta, lecz odrzucił tą propozycję, wysuwając swojego kandydata (Ignacego Mościckiego). Udowodnił tym samym, że dba o interesy kraju, a nie o własne, tak jak robili to inni politycy.
W naszym kraju już nie było rządów parlamentarnych ? rozpoczął się okres rządów autorytarnych. To była jednak dyktatura inna niż pozostałe, polegała na prężnie działającej opozycji i wolności słowa.
Ponadto dążył do stworzenia systemu bezpieczeństwa kraju poprzez zawarcie dwustronnych umów o nieagresji z ZSRR (1932r.) i Niemcami (1934r.). Szukał możliwości, aby móc zawrzeć trwałe sojusze z Anglią i Francją.
Piłsudski ? człowiek o silnym charakterze i niezłomności, kochający swój kraj i swoją rodzinę. Miał wiele pasji, poczucie humoru. Niezwykle wyrozumiały i troskliwy człowiek, nie krytykował pracy innych. Nie przejmował się tym, co ludzie o nim mówią. ?Był więcej wart niż dywizja gotowego wojska albo nieźle politycznie wyrobiony rząd?... Można go nazwać zdecydowanym i nieprzejednanym ojcem demokratycznej i niepodległej Polski. Miał szerokie kontakty, inteligencję, otwarty umysł i przywódczą osobowość. Naród kochał go za dosadność, prawdziwy patriotyzm i szczerość. Inni politycy bardzo go krytykowali, zarzucali chęć bycia dyktatorem.
Dopóki żył, Polska była, zdaniem wielu, silna i bezpieczna. Nie wiem, czy w naszym kraju będzie jeszcze jakikolwiek człowiek, który przyczyni się do takich pozytywnych zmian, jakich dokonał Piłsudski. Do końca życia służył naszemu krajowi, chciał dla niego jak najlepiej. Gdyby nie ten człowiek, zapewne do dzisiaj nie byłoby Polski na mapie Europy...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata