profil

Etapy akcesji Polska - Unia Europejska.

poleca 87% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze

Etapy akcesji Polska-Unia Europejska

Data Wydarzenie
19 września 1989 r. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o handlu oraz współpracy gospodarczej
18 grudnia 1989 r. Rada Wspólnot Europejskich podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy ekonomicznej dla Polski i Węgier, stanowiącej podstawę prawną programu PHARE
26 lutego 1990 r. Jan Kułakowski zostaje pierwszym ambasadorem Polski przy Wspólnotach Europejskich. Ambasador Wspólnot rozpoczyna pracę w Polsce 10 września
25 maja 1990 r. Polska składa w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli oficjalny wniosek w sprawie rozpoczęcia negocjowania umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami
16 grudnia 1991 r. Podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami. Układ wchodzi w życie 1 lutego 1994 r.
8 kwietnia 1994 r. Minister spraw zagranicznych składa w Atenach oficjalny wniosek o przyznanie Polsce członkostwa w Unii Europejskiej
8 sierpnia 1996 r. W ramach reformy centrum administracyjnego powstaje Komitet Integracji Europejskiej
28 stycznia 1997 r. Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu pt.: Narodowa Strategia Integracji, który określa główne cele dochodzenia Polski do członkostwa w Unii oraz zasady koordynowania ich realizacji przez administrację rządową
2 kwietnia 1997 r. Sejm uchwala Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która po raz pierwszy reguluje zagadnienie skuteczności norm prawa międzynarodowego w polskim porażdku wewnętrznym oraz zawiera srtykuł 90., który pełni funkcję tzw. klauzuli europejskiej
12 - 13 grudnia 1997 r. Rada Europejska w Luksemburgu podejmuje decyzję o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z sześcioma krajami, w tym z Polską
31 marca 1998 r. Oficjalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych w Brukseli. Głównym negocjatorem ze strony Polski jest Jan Kułakowski
1 września 1998 r. Polska jako pierwsza z szóstki kandydatów przekazuje stanowiska negocjacyjne w siedmiu dziedzinach: nauce, telekomunikacji, edukacji, kulturze i polityce audiowizualnej, polityce przemysłowej, polityce wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
7 - 12 grudnia 2000 r. Podpisanie Deklaracji w sprawie rozszerzania Unii Europejskiej, która dokonuje podziału głosów w instytucjach unijnych w Unii liczącej potencjalnie 27 państw członkowskich. Polska otrzymuje 27 głosów (7,83%)
Przełom roku 2001 i 2002 Polska zamyka pięć rozdziałów negocjacyjnych: podatki, transport, konkurencja, rybołówstwo, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
19 października 2002 r. Szczyt w Kopenhadze - Polska oraz inne kraje kandydujące zamykają negocjacje w sprawie warunków członkostwa. Polska zamyka trzy ostatnie rozdziały: rolnictwo, finanse, i budżet oraz politykę konkurencji
16 kwietnia 2003 r. Podpisanie w Atenach traktatu akcesyjnego Polski i innych 9 krajów
13 czerwca 2003 r. Referendum na temat członkostwa Polski w UE
1 maja 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej
czerwiec 2004 r. Po raz pierwszy Polacy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy