profil

Azotowce

poleca 85% 183 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

AZOTOWCE

rozkład termiczny azotanu(III) amonu:NH4NO2 -> N2 + 2 H20
* NH4Cl + NaNO3 -> N2 + NaCl + 2 H2O *Ca3(PO4)2 + SiO2 + 5 C -> 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 H2O

Potrzymywanie amoniaku:CaCN2+3H2O-->CaCO3+2NH3

amidek sodu:N2O+NaNH2-->NaN3+H2O

metoda Habera-Boscha N2+3H2-->2NH3+Q

metoda Raschyga:1)NaOCl+NH3-->NaOH+NH2Cl 2)NH2Cl+2NH3-->H2N-NH2+NH4Cl

tlenek diazotu:NH4NO3-->N2O+2H2O

gaz rozweselający:N2O+NaNH2-->NaN3+H2O *3Cu+8HNO3-->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O *3HCl+HNO3-->Cl2+NOCl+2H2O

zapałki:na głowce pięciosiarczek antymonu V lub siarczek arsenu i chloran potasu V na pudełku:fosfor czerwony,dwutlenek manganu i proszek szklany

arsan:Zn3As2+6HCl-->3ZnCl2+2AsH3

kwas ortoarsenowyIII:As2O3+3H2O-->2H3AsO3

kwas metarsenowyIII:As2O3+H2O-->2HAsO2
*4FeAsS+10 O2-->2Fe2O3+4SO2+As4O6

stiban:Zn3Sb2+6HCl-->2SbH3+ZnCl2

bizmutan:Mg3Bi2+6HCl-->BiH3+3MgCl

chlorek amonu:NH3(g) + HCl(g) -> NH4Cl(s)

siarczan amonu:2 NH3(aq) + Na2SO4 -> (NH4)2SO4(aq)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta