profil

Industrializacja,Kongres Wiedeński

drukuj
satysfakcja 50 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INDUSTRIALIZACJA(uprzemyslowienie0proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe, dzięki wprowadzeni gosp. opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania(zwiększył się odsetek ludzi pracujących w przemyśle)
1.czynniki sprzyjające:
-szybki wzrost demograficzny i poszerzenie rynków zbytu
-większa podaż siły roboczej
-rewolucja przemysłowa
-rozwój kapitału
-likwidacja ceł wew.
-rozwój komunikacji
-wolny rynek
-rozwój oświaty
-nowa rola społ. kobiet
2.przemiany społeczne
-urbanizacja(powstanie wielkich miast)
-wzrost zamożności burżuazji
-powstanie klasy robotniczej(1824r.zalegalizowano związki zawodowe)

Kongres Wiedeński-zwołany po pokonaniu Francji Napoleona I przez koalicję Austrii, Prus, Rosji i Wlk. Brytanii z udziałem 11 innych państw Europy. Głos decydujący miały gł. Państwa koalicji i Francja. Terytorialnie zyskały głównie Prusy i Austria, postanowiono utworzyć Związek Radziecki, Belgię połączono z Holandią, Szwajcarii zagwarantowano neutralność wieczystą. Najważniejsi uczestnicy: car Aleksander I, austriacki kanclerz Metternich, Talleyrand.
-trony odzyskać miały wszystkie obalone dynastie
-miano przywrócić stary porządek ustrojowy monarchii absolutnej i obalić wszystkie dokonania reformatorskie
-Europa pokongresowa miała być kontynentem zarządzanym przez Habsburgów, Hohenzollernów, Romanów, Burbonów.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy