profil

Industrializacja, Kongres Wiedeński - notatka

poleca 85% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INDUSTRIALIZACJA - (uprzemysłowienie, proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe, dzięki wprowadzeni gosp. opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania (zwiększył się odsetek ludzi pracujących w przemyśle)

1. Czynniki sprzyjające:
- szybki wzrost demograficzny i poszerzenie rynków zbytu
- większa podaż siły roboczej
- rewolucja przemysłowa
- rozwój kapitału
- likwidacja ceł wew.
- rozwój komunikacji
- wolny rynek
- rozwój oświaty
- nowa rola społ. kobiet

2. Przemiany społeczne
- urbanizacja (powstanie wielkich miast)
- wzrost zamożności burżuazji
- powstanie klasy robotniczej(1824r.zalegalizowano związki zawodowe)

Kongres Wiedeński - zwołany po pokonaniu Francji Napoleona I przez koalicję Austrii, Prus, Rosji i Wlk. Brytanii z udziałem 11 innych państw Europy. Głos decydujący miały gł. Państwa koalicji i Francja. Terytorialnie zyskały głównie Prusy i Austria, postanowiono utworzyć Związek Radziecki, Belgię połączono z Holandią, Szwajcarii zagwarantowano neutralność wieczystą.

Najważniejsi uczestnicy: car Aleksander I, austriacki kanclerz Metternich, Talleyrand.
- trony odzyskać miały wszystkie obalone dynastie
- miano przywrócić stary porządek ustrojowy monarchii absolutnej i obalić wszystkie dokonania reformatorskie
- Europa po kongresowa miała być kontynentem zarządzanym przez Habsburgów, Hohenzollernów, Romanów, Burbonów.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta