profil

Starożytny Egipt

poleca 85% 1351 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Starożytny Egipt


- Podział: Egipt Dolny (delta rzeki) i Egipt Górny (od początku delty do pierwszej katarakty)
- Systemy irygacyjne
- Osadnictwo datuje się od VI tysiaclecia p.n.e.
- Podstawą rolnictwa były wylewy rzeki
- Gospodarka opierała się głównie na rolnictwie i handlu
- Rolnictwo: tereny przybrzeżne (pszenica, jęczmień, len, rośliny oleiste, ogrody, sady owocowe, warzywa: ogórki, bób, cebula, melony- tam, gdzie dostęp do wody; papirus); w oazach i delcie rzeki hodowano muły, osły, kozy i owce
- Surowce takie jak kamień budowlany, złoto, miedź, srebro wydobywano w małych ilościach; brakowało rud żelaza i cyny
- Dobrze rozwinięty transport lądowy i rzeczny
- Na początku IV tysiąclecia p.n.e. w wyniku podboju delty Nilu przez Egipt Górny nastąpiło zjednoczenie obu tych państw i utworzenie jednolitego państwa. Historycy wyodrębniają cztery podstawowe epoki: Starego, Średniego, Nowego Państwa i Epokę Późną oraz Okresy Przejściowe;
- Władza królewska patriarchalna przekształciła się w despotyczną

Społeczeństwo


- Rządził faraon, wspomagany przez kapłanów, urzędników oraz armię. Podlegali mu chłopi oraz niewolnicy. Pierwsi faraonowie byli uznawani za bogów, z czasem zaczęto ich uważać jedynie za synów Boga Ra, którzy dopiero po śmierci stają się bogami; tylko faraon mógł obsadzać urzędy, nadawał majątki ziemskie, decydował o wojnie czy pokoju, kreować nowe kulty religijne i ustalać prawa.
- Kapłani powoływani przez faraona dzielili się na dwie grupy: wyższą i niższą. Skupiali się wokół świątyni i spełniali obowiązki związane z kultem boga, któremu była poświęcona. Miały one uprzywilejowaną pozycję.
- Urzędnicy kontrolowali wykonywanie poleceń faraona. Do ich obowiązków należały kontrola stanu sieci grobli i basenów, rejestrowanie dochodów państwa i odbieranie danin na rzecz panującego; otrzymywali oni od władcy mieszkanie i wynagrodzenie. Urzędy nie były dziedziczne (z wyjątkiem zarządcy nomu). Istniały urzędy centralne i niższych szczebli.
- Chłopi uprawiali podzieloną na małe działki ziemię w domenach królewskich, oddawali część swoich plonów faraonowi; uczestniczyli w pracach publicznych oraz służyli w armii. Do wykonywania szczególnie ciężkich prac wykorzystywano niewolników i przestępców.
- Armia- z poboru; od II tysiąclecia p.n.e. coraz większego znaczenia nabierała armia najemna (Nubijczycy i Amoryci)

Osiągnięcia cywilizacji egipskiej


- Matematyka (pola i objętości graniastosłupa, stożka, walca i prostopadłościanu)
- Medycyna (anatomia człowieka [mumifikacja], trepanacja czaszki, budowa serca i jego funkcja, leczyli zęby i złamania, stosowano leki uśmierzające ból)
- Astronomia
- Pismo (hieroglificzne [święte, stosowanie na pomnikach i budowlach], hieratyczne [kapłańskie, papirusy], demotyczne [ludowe])
- System dziesiętny
- Literatura (powstały nowe gatunki)
- Zegar wodny
- Kalendarz
- Rozwinęła się obróbka kamienia

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata