profil

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

poleca 87% 102 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Wojna secesyjna Abraham Lincoln

Druga wojna światowa oraz proces dekolonizacyjny stworzył dwubiegunowy podział świata na ZSSR i USA wraz z sojusznikami. Państwa te dążyły do eliminacji lub marginalizacji drugiego. Z uwagi na fakt dostępności broni masowego rażenia i skutecznych środków jej przenoszenia nie doszło do otwartej konfrontacji militarnej. Ze współzawodnictwa tego zwycięsko wyszły Stany Zjednoczone. USA są pierwszym globalnym mocarstwem, cechami wskazującymi na to są:

1. Potęga wojskowa. Stany Zjednoczone są jedynym obecnie państwem na świecie, które jest obecne na wszystkich kontynentach, we wszystkich najważniejszych rejonach świata i ma środki techniczne pozwalające na podjęcie skutecznej akcji zbrojnej w dowolnym punkcie globu.
W celu zachowania dominacji militarnej wprowadzone są nowe rodzaje broni i nakładane są sankcje gospodarcze na kraje i embarga na dostawę nowych technologii. Z drugiej strony pozyskuje się nowe państwa jako sojuszników lub neutralizuje państwa będące do niedawna sprzymierzeńcami ZSSR. Przykładami takich działań są:
• Nowe technologie, np. : obrona satelitarna przed atakiem rakietowym, tzw. tarcza antyrakietowa, nowe niewidzialne dla radarów samoloty i łodzie podwodne.
• Sankcje gospodarcze polegające na nakładaniu wysokich ceł na towary pochodzące z krajów nie przestrzegających standardów.
• Embarga na myśl techniczną.
• Pozyskiwanie nowych sojuszników.
• Neutralizacja wpływów sowieckich polegająca na odciąganiu byłych republik.

2. Gospodarka napędzająca rozwój ekonomiczny całego świata.
Dla zachowania wiodącej roli gospodarki USA prowadzone są rozmowy z krajami szybko się rozwijającymi aby nadwyżkę handlową przeznaczały na konsumpcję.

3. Szeroko prowadzone prace badawcze i przewaga technologiczna.
Inicjowanie wspólnych badań nad projektami z zakresu np. biotechnologii. Loty bezzałogowe na Mars, budowa stacji kosmicznej na Księżycu, badania kosmosu.

4. Wpływ kultury, której ulegają młode pokolenia na całym świecie (moda, muzyka, film) oraz systemy wartości (demokracja i w gospodarce liberalizm).
USA w największym stopniu finansują działanie ONZ i jej agendy takie jak np. UNESCO przez co propagują prawa człowieka i system demokratyczny sprawowania władzy przez wybranych w ogólnym głosowaniu przedstawicieli.

Połączenie tych czynników daje USA możliwość wpływania na wydarzenia na całym świecie.

Wszystkie działania rządu USA mają na celu utrzymanie powyższej sytuacji.

W chwili obecnej i w najbliższych latach zadaniem USA będzie podjecie działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się dostępu do broni nuklearnej do państw, które je w chwili obecnej posiadają (to jest USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Izraela, Pakistanu i Indii). Do chwili obecnej udało się doprowadzić do zaniechania badań przez RPA i Brazylię. Szczególnym wyzwaniem obecnie jest Iran i Korea Północna. Iran posiada rakiety i w oparciu o pracę pozyskanych z ZSSR po jego upadku naukowców bliski jest wybudowania broni atomowej. Izolowanie Iranu jest szczególnie trudne ze względu na posiadanie przez niego dużych zasobów pożądanej w świecie ropy naftowej. Korea z kolei żyjąc w pełnej izolacji od wielu lat być może dzięki przychylności Chin posiada też daleko rozwinięte badania nad Bronia nuklearną. Ogłoszenie przez nią faktu jej dysponowania doprowadziło by do wyścigu zbrojeń w tym rejonie świata przez wysoko rozwiniętą Japonię i Koreę Południową.

Innym ważnym polem zmagań i zabiegów dyplomatycznych USA jest to czy wpłynie na politykę Chin, które w chwili obecnej są najszybciej rozwijającym się państwem świata. Olbrzymi wzrost gospodarczy nie przekłada się tam na zamożność społeczeństwa, łamane są prawa człowieka a pozyskane dochody przeznaczane są na ekspansję w Afryce i Ameryce Południowej i w kosmosie. O ile polityce USA nie uda się wpłynąć na władze chińskie i nie będzie podnoszona zamożność przeciętnych Chińczyków to działania Chin na wymienionych kontynentach mające w chwili obecnej za cel łatwiejsze pozyskiwanie surowców w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do niebezpiecznej dla świata konfrontacji. Polityka Stanów powinna zapobiegać też zbyt silnemu zbliżeniu Chin z Rosją. Zbliżenie to może osłabić pozycję USA na rzecz tych dwóch państw. W układzie takim wzmocnione w dalszej perspektywie mogą wyjść tylko Chiny.

Kolejne pole działania to walka ze światowym terroryzmem, które jako samodzielne działanie nie kreuje nowej potęgi, ale buduje poczucie zagrożenia wśród obywateli państw zamożnych. Działania polityczne i gospodarcze powinny być skierowane na rozwój gospodarczy ubogich krajów w Afryce gdyż jedynie w ten sposób można zapobiec niekontrolowanym migracjom ludności.
Istnienie harmonii USA jest gwarancją istnienia kultury europejskiej z jej chrześcijańskimi korzeniami, dlatego politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych powinny wspierać wszystkie państwa europejskie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata