profil

Sposoby na zatrzymanie emigracji zarobkowej.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Praca jest człowiekowi niezbędna do życia. Dzieki niej nie tylko zdobywa środki do zaspokojenia swoich potrzeb bytowych ale również realizuje swoje ambicje, rozwija się fizycznie i osobowo. Polski rynek , niestety, nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc pracy dla ogółu obywateli, a w szczególności dla ludzi młodych. Przeto w naszym kraju panuje wysokie bezrobocie, którym objęte jest kilkanaście procent ludzi w wieku produkcyjnym. Ta sytuacja wymusza emigracje zarobkową, której sprzyja postępujące otwieranie się rynków pracy w wysokorozwiniętych krajach Unii Europejskiej. W większości wyjeżdżają "za chlebem" ludzie młodzi, często dobrze wykształceni ale podejmują oni zwykle pracę w charakterze nisko wykfalifikowanych robotników niezgodnie z kierunkiem kształcenia. Zjawisko to jest niezwykle niebezpieczne w kontekście rozowju gospodarki polskiej oraz funkcjonowania w przyszłości polskiego państwa. Odpływ młodej siły roboczej może spowodować kiedyś zapaść systemu emerytalnego i recesję w gospodarce, która nie będzie w stanie odtwarzać kadr.
W chwili obecnej niesłychanie ważnym zadaniem dla władz państowych jak również samorządowych jest zatrzymanie emigracji zarobkowej. Moim zdaniem można to zrobić poprzez kompleksowe działania zmierzające do obniżenia kosztów pracy, oniżenia podatków, stworzenia skutecznego i przyjaznego ludziom systemu pośrednictwa pracy oraz usprawnienia administracji w obrębie gospodarki.
Po pierwsze należy obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, dzięki czemu pracownik będzie dla pracodawcy "tańszy".
Po drugie- zliberalizować kodeks pracy, aby można było łatwiej zwalniać niewydajnych lub niezdyscyplinowanych.
Po trzecie konieczne jest obniżenie podatków od osób fizycznych i prawnych, co również obniży koszty pracodawców, a zwiększy zarobki pracobiorców.
Proponowane powyżej rozwiązania sprawią, że działalność gospodarcza w Polsce będzie bardziej opłacalna, a biznesmeni chętniej będą inwestować w produkcję niż np. spekulować na giełdzie. Dzięki temu powstaną nowe firmy, nowe miejsca pracy, a przy tym zarobki pracowników będą rosnąć i praca w Polsce stanie się atrakcyjna.
Niezwykle ważna jest pomoc państwa dla obywateli poszukujących pracy. Pomoc ta todoradztwo zawodowe, szkolenia dla przekfalifikowania się oraz sprawne i skuteczne pośrednictwo pracy. Funkcje te powinny pełnić istniejące urzędy pracy ale w praktyce są to mocno zbiurokratyzowane instytucje, w których urzędnicy zajmują się "przekładaniem papierów", zamiast rzeczywiście doradzać bezrobotnym i poszukiwać dla nich zatrudnienia. Jeżeli nie usprawnimy w Polsce systemu pośrednictwa to odpowiednie systemy w innych krajach UE "wydrenują" nasze kadry specjalistów i fachowców.
Prawdziwą zmorą dla przedsiębiorców w Polsce są skomplikowane i długotrwałe procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej, a takżę zawiłe przepisy podatkowe. Stworzenie procedur administracyjnych i podatkowych oraz uproszczenie przepisów prawnych jest niezbędne, aby inwestorzy, szczególnie zagraniczni, przyjeżdżali do Polski.
Praca za granicą to "ciężki kawałek chleba". Rozłąka z rodziną, przyjaciółmi, życie wśród obcych, w odmiennej kulturze, wykonywanie ciężkich prac wbrew kfalifikacjom i ambicjom to cena jaką płacą emigranci za możliwość zarobkowania. Wystarczy, że w Polsce powstanie odpowiednia ilość miejsc pracy, a traktowanie pracownika i jego zarobki choć trochę się poprawią, emigranci zaczną wracać.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty