profil

Zagadnienia z klimatu- sciąga

poleca 82% 906 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
monsun bryza wiatr fen cyklony tropikalne

Strefowe klimaty kuli ziemskiej (występujące w danym terenie):
I Klimat równikowy (temperatura staławysoka ; wysokie opady
-deszcze zenitarne; niska amplituda).
*Roślinność-wwilgotne lasy równikowe.
II Klimat pod równikowy-temperature wysoka występuje pora
sucha i pora deszczowa:
*Roślinność-sawanna.
*Gleby czerwone laterydy.
III Klimat zwrotnikowy
Wysoka temperatura; brak opadów; pustynie; wysoka amplituda
dobowa.
IV Klimat podwzrotnikowy
*Roślinność-śródziemnomorska(makia)gleby cynamonowe
V Klimat umiarkoany(pory roku)
*tryb umiarkowany morski.
Pasaty-to stałe wiatry wiejące od wyżu zwrotnikowych do niżu równikowego o kierunkupółnocnowschodnim i południowowschodnim.
Konsuny-to wiatry sezonowe wystepujące w Azji w południowe południpwowschodniej które wieją latem z nad oceanu w kierunku londów
i przynoszą, a zimą wieją z nad lądu w kierunku oceanu. Izobary-to linie na mapach o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym.
Izotermy-to linie na mapach łączące miejsca o jednakowej temperaturze. Wiatr-to przemieszczanie się powietrza z wyżu do niżu.
Klimat-to normalny przebiego pogody występujący na danym ternie
określany na podstawie długoletnich obserwacji.
Czynniki klimatotwórcze:
-szerokość gegoraficzna
-rozmieszczanie i wielkość lądów i mórz
-rzeżba terenu
-odległość od morza
-wysokość bezwzględna
-działalność człowieka
-prądy morskie
na każde 100m temperatura s[ada o 0,6stopniaC
Czym wyżej ty zimniej ponieważ temperatura i ciśnienie spadają na dół

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta