profil

Pojęcia - sciąga

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Terytorium- powierzchnia lądowa i wodna oraz przestrzeń znajdująca się nad i pod powierzchnią lądową i wodną. Morskie wody wew.- wody zatok, których wylot jest węższy niż 24 m/m., jeżeli wybrzeża państwa w całości należą do jednego państwa. Morze teryt.- pas wód morskich wzdłuż brzegu o szer. 12 m/m. Pogoda- chwilowy stan zespołu elem. meteo. Jest kształtowana przez występujące w danym miejscu i czasie: -masy powietrza; -fronty atmosferyczne; -ukł. ciś. atm. Klimat- charakter i przebieg typowy dla danego obszaru lub danego miejsca, zależy od jego położenia, określony na podstawie wieloletnich obserwacji. Elem. klimatu to elem. meteo. w ujęciu wieloletnim. Klimat jest wynikiem procesów klimatotwórczych i są to: -obieg ciepła; cyrkulacja atm; obieg wody. Morze- dowolna część wodnej powłoki ziemskiej, która ma wspólny poziom i swobodną wymianę wody z oceanem i powierzchnią lądu. Morze śród.- m. otoczone lądem, łączące się z oceanem jedynie przez wąskie cieśniny. Rzeka- większy ciek wodny noszący nazwę własną. Jezioro- woda wypełniająca obniżenie terenu. Bagno- powierzchniowa warstwa gruntu niemal stale nasycona wodą. Dorzecze- zlewnia całej rzeki. Zlewisko- zlewnia określonego morza. Rodzaje jezior: polodowcowe; rynnowe; oczka; cyrko||| przybrzeżne; deltowe; krasowe; wydmowe; zakolowe; zaporowe. Funkcje zbiorników: regulacja przypływów; energetyczne; komunalne; rekreacyjne; zaopatrzenie. Bagien rodzaje: T. niskie; T. wysokie; T. przejściowe; B. działów wodnych; B. kotlin; B. dolin rzecznych; B. zalewiskowe. Źródeł rodzaje: grawitacyjne; warstwowe; szczelinowe; uskokwe; krasowe; zaporowe; gazujące; młaki; wycieki; wysięki. Wody mineralne: szczawa; żelazista; arsenowa; jodkowa; bromkowa; fluorkowa; siarczkowa; borowa; krzemowa; radowa; cieplice.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta