profil

Prawo samorządowe-ściągi

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SAMORZAD
SAMORZĄD TERYT.UCZESTNICZY W SPRAWOWANIU :
2. władzy publicznej

USTROJ TERYT. RP ZAPEWNIA
2. decentralizację władzy publicznej

KOMPETENCJE WŁADCZE ORGANU ADM.PUBLICZNEJ MOGĄ WYNIKAĆ WYŁĄCZNIE Z:
4. Regionalna Izba Obrachunkowa

SPORY KOMPETENCYJNE MIEDZY ORGANAMI SAMORZ.TERYT.I ADMINISTR.SAMORZĄD.
1.rozstrzygają Sądy administracyjne

O WARZNOŚCI WYB. ORAZ WARZNOŚCI WYBORU ROZSTRZYGA :
3.wlaściwy sąd okręgowy

GMINA
WG ORGANIZACJI SAM.TER. PODSYTAWOWĄ JEDNOSTKĄ SAM.TER.(01-01-1999 R.)
3.gmina

UTWORZENIE, POŁACZENIE, PODZIAŁ, ZNIESIENIE GMINY NASTEPUJE W DRODZE:
2.rozporządzenia Rady ministrów

ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY JEST:
4.Wójt, burmistrz lub prez.miasta

DZIAŁ.WÓJTA KONTROLUJE:
1.Rada Gminy
NAŁOŻENIE NA GMINĘ ZADANIA ZLECONEGO MOŻE NASTĄPIĆ W TRYBIE
4.ustawy albo porozumienia gminy z organem admin.rządowej

GMINA MOŻE WYDAWAĆ PRZEPISY GMINNE:
3.tylko na podst. Upoważnień ustawowych

ORGANEM UCHWAŁODAWCZYM W SOŁECTWIE JEST:
2.zebranie wiejskie

POWIAT
STAROSTĘ;
2.wybiera Rada Powiatu

STANOWIENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGOA NALEŻY DO:
1.wyłącznej właściwości Rady Powiatu

ORGANAMI POWIATU SĄ:
2.rada powiatu i zarząd powiatu

WOJEWÓDZTWO
ORGANEM ADMIN. RZĄDOWEJ JEST:
2. wojewoda

SEJMIK WOJEWÓDZTWA JEST ORGANEM:
1.stanowiącym i kontrolnym

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA JEST
1. przewodniczącym zarządu
woj.

W SKŁAD ZARZ. WOJ. WCHODZI M.IN.:
3.marszałek woj.

WOJEWODĘ POWOŁUJE I ODWOŁUJE:
3. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spr. Adm.pub.

WOJ. JAKO ZWIERZCHNIK ZESPOLONEJ ADM RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE:
4.kieruje zespolona Admin. Rządowa i koordynuje jej dzial. Rada gminy

ORGAN SAMORZĄDU WOJ. KTÓREGO UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHWALONA MOŻE WNIEŚC SKARGĘ DO:
1.sądu admin.

USTANOWIENIE ADM. NIE ZESPOLONEJ W WOJ. NASTĘPUJE W DRODZE:
1.ustawy
NADZÓR NAD DZIAŁ. SAM. WOJ. SPRAWUJĄ:
3.prezes rady ministrów i woj., a w zakresie spr. Finansowych-reg.izba obrachunkowa

ZA PRAWIDŁOWE WYK. BUDŻETU WOJ. ODP.:
4.zarząd woj.

TWIERDZENIEM PRAWDZIWYM WG. USTAWY O SAM. WOJ. JEST:
1.”woj. ma os. Prawną”

ŚRODKI NADZORU
ZARZĄD WOJ. W TRYBIE NADZORU:
3.żadne z powyższych

KOMISARZ ŻĄDOWY PRZEJMUJE ZAD.:
1.z dniem powolania

TERMIN 7 DNI W PRZEKAZYWANIU USTAWY DO WOJ.:
2. ma charakter instrukcyjny

UCHWAŁA SEJMU ROZWIĄZUJĄCA RADĘ GMINY:
3. nie podlega zaskarżeniu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata