profil

Gatunki literackie Romantyzmu.

poleca 85% 195 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gatunki literackie romantyzmu to:
-dramat romantyczny
-poemat dygresyjny
-powieść poetycka
-epopeja
-oda
-ballada
BALLADA
Nazwa pochodzi od słowa ballare (wł.)- tańczyć. Ballada pierwotnie oznaczała prowansalską ludową
pieśń taneczną, wykonywana zazwyczaj chóralnie. Według J.Kleinera ballada to krótki wierszowany utwór epicki na temat niezwykłego zdarzenia, o zabarwieniu lirycznym i o tendencji do dramatycznego dialogowego ujęcia. Ballada charakteryzuje sie synkretyzmem rodzajowym, czyli łączeniem elementów epickich, lirycznych i dramatycznych ( na podstawie '' Ballad i romansów" Adama Mickiewicza). Fabuła ballad osnuta jest zazwyczaj na wydarzeniach niezwykłych sensacyjnych wprowadzających wątki groźnych ingerencji sił irracjonalnych nadzmysłowych w los człowieka. Akcja skupiona jest głównie na zdarzeniu kulminacyjnym, a zdarzenia uprzednie zostają potraktowane skrótowo. Akcja ballad zbudowana jest na wzór starożytnych wielkich tragedii, w których bohater pragnąc stoczyć beznadziejną walkę z ciążącym nad nim losem sam bezwiednie ściąga na siebie zgube. Narrator wydaje się być pozornie nie zorientowany w wydarzeniach mówi: "ktoś","coś", przyznaje się do nie wiedzy:"(kto jest dziewczyna, ja nie wiem)". Nie zna on wydarzeń poprzedzających obserwuje też ograniczony odcinek przestrzeni, reszta jet dla niego niewidoczna. Pełni tez rolę "detektywa"tzn. na podstawie obserwowanych zjawisk wnioskuje o ich sensie. W balladach zaznaczone są dwa równoległe plany: "sceniczny" i "zakulisowy", powoduje to grę zaskoczeń i niespodzianek. Postacie ballad występują w świecie znanym sobie. W nim spotykają ich niespodzianki. Znany i ustabilizowany świat okazuje się więc niepewny i nie do końca zgłębiony. Ważna role w balladach odgrywa natura w znaczeniu przyroda.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta