profil

Pólprzewodniki - najważniejsze informacje

poleca 84% 1223 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PÓŁPRZEWODNIKI – materiały wykonane z germanu, krzemu i selenu oraz ich związków.

Opór przewodników maleje wraz ze wzrostem temperatury lub natężenia oświetlenia.

BUDOWA KRYSTALICZNA PÓŁPRZEWODNIKÓW - elektron uwolniony z wiązania atomowego pozostawia za sobą dodatnią dziurę. Półprzewodnik na zewnątrz jest elektrycznie obojętny [zgodnie z zasadą zachowania ładunku.].
cd. załącznik

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie