profil

Prąd, fale, tranzystor - najważniejsze informacje

poleca 85% 620 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PÓŁPRZEWODNIKI – materiały wykonane z germanu, krzemu i selenu oraz ich związków.

Opór przewodników maleje wraz ze wzrostem temperatury lub natężenia oświetlenia.

BUDOWA KRYSTALICZNA PÓŁPRZEWODNIKÓW - elektron uwolniony z wiązania atomowego pozostawia za sobą dodatnią dziurę. Półprzewodnik na zewnątrz jest elektrycznie obojętny [zgodnie z zasadą zachowania ładunku.].


PRĄDY W PÓŁPRZEWODNIKACH –

- elektronowy
- dziurowy

W obwodzie z półprzewodnikiem prąd płynie od (-) do (+), natężenie jest równe sumie natężęń prądu elektronowego i dziurowego.

PÓŁPRZEWODNIKI DOMIESZKOWE –
- typu n – sieć krystaliczna zanieczyszczona atomami arsenu [As].
- typu p – sieć krystaliczna zanieczyszczona atomami indu [In].

TRANZYSTOR - trójkońcówkowy półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego.
Zbudowany jest z 3 warstw półprzewodników domieszkowych w kolejności n – p – n lub p – n – p.

Posiada 3 wyprowadzenia:


- baza (B)
- emiter (E)
- kolektor (K)

Prąd płynie:
B - E, B - K.
Przepływ prądu nie występuje w kierunkach:
K – B, E – B, K – E.


Baza steruje prądem w obwodzie E – K. Niewielka zmiana prądu doprowadzonego do bazy powoduje duże zmiany prądu w tym obwodzie.

ZASTOSOWANIE TRANZYSTORÓW:
- wzmacniacz [bo obwodu B – E podłączony mikrofon, do E – K głośnik.].
- urządzenia elektroniczne [chipy…].

WŁASNOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH –
- fala poprzeczna
- zjawisko polaryzacji [antena nadajnika jest na tej samej płaszczyźnie, co antena odbiornika i ulegają odbiciu tylko od przewodników zgodnie z prawem odbicia α = β.
- podlegają interferencji [nakładaniu] fal:



RYSUNKI W ZAŁĄCZNIKU! :)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta