profil

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

ODP. Hzndel zagraniczny to wymiana pomiędzy krajami. Handel prowadzony jest w celu wymiany surowców, towarów i usług.
Międzynarodowa wymiana towarowa obejmuje tysiące dóbr różnego pochodzenia i o różnym stopniu przetwarzania. Towary te klasyfikowane są w grupy, które obejmują:
 Surowce
 Paliwa mineralne
 Maszyny,urządzenia,środki transportu
 Materiały i produkty chemiczne
 Artykuły rolno-spożywcze
1.W krajach wysoko rozwiniętych dominują w eksporcie towary: wysoko przetworzone(maszyny, środki transportu, paliwa, wyroby elektroniczne i chemiczne). W imporcie dominuje ropa i surowce mineralne.
2.W krajach rozwijających się w eksporcie dominuje ropa i surowce mineralne oraz surowce pochodzenia roślinnego zboża artykuły rolno-spożywcze. Brak dobrze rozwiniętego przemysłu powoduje, że w imporcie dominują maszyny, urządzenia,środki transportu itp.
Najwięksi światowi eksporterzy to: Stany Zjednoczone , Niemcy , Japonia Francja, Wielka Brytania , Włochy-czyli kraje rozwinięte(bogate)
Zróżnicowanie warunków przyrodniczych na Ziemi sprawia , że poszczególne kraje mają różne możliwości produkcyjne. Handel zagraniczny wywiera korzystny wpływ na poziom życia ludzi i materialny i kulturalny:
 Umożliwia szybszy rozwój produkcji rolno-przemysłowej
 Zwiększa wydajność pracy
 Umożliwia podział pracy i produkcji
 Stymuluje postęp naukowo-techniczny
 Pozwala na racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów i sił wytwórczych
 Eksport towarów umożliwia zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów wytwarzania
 Umożliwia modernizacje gospodarki
 Dostęp do nowych technologii
 Lepsza wykwalifikowana kadra
 Wpływa korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy
 Zwiększa potrzeby ludności, przez co stymuluje rynek wewnętrzny
 Umożliwia dostęp do większej ilości towarów
 Daje dużo miejsc pracy
 Dostęp do różnych firm świadczących usługi

Ważnym surowcem w wymianie handlowej jest ropa, jaj cena na rynkach światowych wpływa na poziom cen wielu towarów, co nieraz powoduje poważne kryzysy w niektórych krajach.
Handel jest bardzo potrzebnym i niezwykle opłacalnym działem usług. Jest to jedna z najstarszych form działalności człowieka i nadal dynamicznie rozwijająca się. Międzynarodowa wymiana handlowa może w duży stopniu podnieść poziom życia ludności zależy to jednak od możliwości i polityki danego państwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata