profil

Podanie o przyjęcie do LO

poleca 84% 234 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Natalia Iksińska Warszawa, 21.06.07 r.
ul. 1-go Maja 8/8
51-426 Warszawa


Dyrekcja
I Liceum Ogólnokształcącego
w WarszawieUprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I o profilu matematyczno - informatycznym.
Obecnie jestem uczennicą Gimnazjum nr 11 w Warszawie. Moje zainteresowania wiążą się z
przedmiotami matematyczno - informatycznymi.
W tym roku szkolnym brałam udział w olimpiadzie matematycznej, międzyszkolnym matematyczno -
- przyrodniczym konkursie "Wiem co umiem". W poprzednich latach zajmowałam wysokie miejsca
w szkolnych konkursach matematycznych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Załączniki :
1. Życiorys .
2. Odpis ocen za I semestr .
3. Świadectwo lekarskie .
4. Dyplomy z konkursów szkolnych i międzyszkolnych .
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w konkursach .
6. Świadectwo ukończenia gimnazjum .
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego .
8. Karta zdrowia .


Natalia Iksińska

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła: