profil

dział

poleca b/d

1. ‘część całości’; 2. ‘dzielenie, podział’; 3. dialektalnie ‘kawałek pola, działka’; od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. díl ‘część; tom’) < psłow. *dělъ‘dzielenie, podział; część całości’ – pokrewne ze stniem. teil ‘część, porcja, doza’; podstawą jest pie. *dhai-lo- < pie. pierwiastek *dhai- ‘dzielić’

poleca b/d

dzielnica

1. ‘wyodrębniona część jakiegoś obszaru; region, prowincja’;2. stpol. ‘odziedziczona część majątku’ (XIV w.); 3. ‘ogrodzony kawał ziemi’ (XV w.); 4. ‘różnica, rozdwojenie, niezgoda’(XVI w.); 5. ‘to, co jedno od drugiego oddziela’ (XVII w.)

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie