profil

Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu

poleca 79% 1474 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu:
· Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie
· Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu
· Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo położona na lodowcu, lub sam wał pozostały po ustąpieniu lodowca
· Morena denna- rodzaj moreny, której materiał skalny, pochodzący z niszczenia podłoża i materiału wytopionego z lodowca, transportowany jest przez lodowiec w jego dolnej części; po stopnieniu lodowce następuje odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych równin
· Głazy narzutowe- bloki skalne przetransportowane przez lodowiec z Gór Skandynawskich i dna Bałtyku
· Sandry- płaska, lekko nachylona ku południowi powierzchnia utworzona z piasków i żwirów, wyniesionych przez wody pochodzące z topniejącego lądolodu
· Pradoliny- szerokie doliny utworzone przez masy wody, płynące niegdyś przed czołem lądolodu
· Rynny polodowcowe- głębokie i długie doliny, wyrzeźbione przez rzeki płynące pod lądolodem
· Jeziora polodowcowe- rynny polodowcowe wypełnione wodą
· Lessy- powstały w wyniku wietrzenia skał, powstawała drobna, pylista zwietrzelina; wiatr przenosił pył a obszary porośnięte trawą; rośliny odradzały się. Ten cykl powtarzał się wielokrotnie, aż powstały kilkumetrowej grubości warstwy skał pylastych.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta