profil

Polskie podziemie

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polskie podziemie: jeszcze we wrześniu 39r w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu
Polski na czele z gen. Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim. W listopadzie Sikorski utworzył Związek Walki Zbrojnej której komendantem na emigracji został gen. Sosnkowski, zaś pod okupacją niemiecką gen. Stefan Rowecki (Grot). Karaszewicz miał zostać komendantem ZWZ pod okupacją sowiecką został jednak aresztowany na granicy, a ZWZ nie była w stanie w pełni się rozwinąć. Dowództwo ZWZ spodziewało się, że Niemcy przegrają wojnę na zach. i podobnie jak w 1918r Polacy będą mogli rozbroić okupanta. W tym celu rozbudowywano organizacje, szkolono kadry, gromadzono broń, zajmowano się działalnością propagandową, informując o działalności Sikorskiego i działaniach wojennych. Przewidując przyszłe powstanie ograniczano zarazem doraźną akcje zbrojną by ograniczyć straty zadane społeczeństwu przez okupanta. Rolę koordynatora politycznego odgrywał polityczny komitet porozumiewawczy założony z partii tworzącej rząd Sikorskiego, oraz delegat rządu na kraj (pierwszy był Cyryl Ratajski). Obok pionu wojskowego rozbudowano także wymiar sprawiedliwości zajmujący się głównie usuwaniem donosicieli i tajne nauczanie. Oprócz ZWZ powstały także mniejsze organizacje wojskowe np. Narodowa Organizacja Wojskowa związana ze Stronnictwem Ludowym. 14 lutego 1942r ZWZ przekształciło się w Armię Krajową wchłaniając mniejsze organizacje (na czele Grot-Rowecki).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta