profil

Wpływ na sytuację międzynarodową ma wiele czynników, np. ekonomiczny, geograficzny, polityczny, religijny, postępu w nauce i technice. Przedstaw wpływ jednego z tych czynników na kształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych.

poleca 83% 687 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski

Świat jest podzielony. Podziały dotyczą rasy, języka, sytuacji gospodarczej, położenia geograficznego i religii. Podziały te nie raz sprawiały, że dochodziło do wojen i konfliktów, jednak te na tle religijnym od zawsze były najbardziej poważne i mają najdłuższy staż.
Od kiedy pamiętam konflikty na tle religijnym dotykały naszego świata i zmieniały sytuację międzynarodową. Jednak tego typu spory nie trwają od dziś. Historia pokazuje nam jak często ludzie walczyli za Boga lub bogów. Bywały też kraje, które niczym chorągiewka na wietrze zmieniały swoje wierzenia zależnie od wiary swego władcy. Jednak muszę przyznać też, że największe spustoszenie pojawiło się wraz z religią chrześcijańską. Otóż do tej pory człowiek składał Bogu w ofierze barana, czy część swoich plonów i uchodził za religijnego, jednak pewien fanatyzm uczniów chrystusowych, namawiający ich do duszpasterskiego niesienia słów Pana, wpłynął znacząco na historię. Oto w męczeńskiej śmierci na krzyżu w Rzymie ginęli uczniowie Jezusa. Nieśli jego nauki do samego końca. Jednak dopiero w momencie, gdy chrześcijaństwo stało się religią republiki Rzymskiej świat zapłonął. Res-publika rozprzestrzeniła chrześcijaństwo na cały znany wtedy świat. Rozpoczęła się era chrystianizacji.
Jeśli ktoś zapyta historyka o powód przyjęcia chrztu przez Mieszka I, to w odpowiedzi usłyszy o atakach sąsiadów, którzy chcieli podbić ziemie polskie pod pozorem niesienia nauk Chrystusa. Nie był to odosobniony przypadek. A zmiana religii niosła za sobą korzyści polityczne jak i gwarantowało przychylność sąsiadów. Nie były to jeszcze poważne konflikty. Do czasu krucjat. Walki z muzułmanami o Palestynę były tylko przykrywką do zdobywania nowych ziem i bogactw, jednak również zdeterminowały nasz stosunki w XX i XXI wieku.
Do równie niebezpiecznych konfliktów dochodziło po reformacji. Reformy Lutra, Kalwina i Henryka VIII sprawiły, że świat chrześcijański uległ podziałom i wywołały nowe konflikty. Dochodziło do bratobójczych nieraz walk. Do najważniejszych przedstawicieli konfliktów należała choćby defenestracja praska, czy też wprowadzanie anglikanizmu na tereny Irlandii.
Jak jednak wygląda to dziś? Powiedzmy szczerze, sytuacja dzisiejsza jest bardziej skomplikowana niż się kiedykolwiek wydawało. Mamy, bowiem jawny konflikt religijny pomiędzy całym światem a ekstremistami muzułmańskimi. Fanatyzm wyznawców Allacha doprowadził do ataków terrorystycznych na całym świecie. Sprawiło to, iż siły pokojowe ONZ i siły NATO przystąpiły do walk na terenach Afganistanu i Iraku. Świat żyje też w strachu przed bronią atomową, która jest w rękach Irańskich sił zbrojnych, które to są podporządkowane muzułmańskim ekstremistom czekającym tylko na wywołanie dżihadu. Sytuacja ta sprawiła, że rząd Stanów Zjednoczonych postanowił umieścić w europie tarczę antyrakietową, mającą na celu bronić wschodnich wybrzeży USA. Tarcza ta wywołała jednak następny konflikt. Oto, bowiem, rząd Rosji nie życzy sobie, by w Polsce były umieszczone amerykańskie rakiety. I tak konflikt religijny wywołał konflikt polityczny.
Do innych sporów dochodzi jednak na terenach Palestyny i Izraelu. Wyznawcy judaizmu oraz muzułmanie walczą tam o swoje racje. Izrael żąda autonomii jednak muzułmanie również chcą tych ziem. Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim Jeruzalem. Miasto tak samo święte dla muzułmanów jak i judaistów. Konflikt ten doprowadził do śmierci wielu niewinnych, oraz wciągnął w swój wir siły NATO i ONZ, działające po stronie żydowskiej.
Do bliższych nam przykładów dojdziemy analizując sytuację Irlandii Północnej. Wchodzi ona w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, kraju anglikańskiego. Republika Irlandii chciałaby wcielić te tereny w swój skład, tak jak to bywało dawniej, jednak liczba wyznawców kościoła anglikańskiego na to nie pozwoliła. Postała tam wtedy Irlandzka Armia Republikańska, w skrócie IRA. Ta organizacja terrorystyczna doprowadziła do walk na ulicach. Podkładali bomby pod samochody i prowadzili otwarte ataki terrorystyczne na terenach Irlandii Północnej. Najwięcej szkód wyrządzili w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej. Z czasem jednak IRA widząc swoją bezsilność wobec zmiany sytuacji ucichło i zajęło się handlem narkotykami, co początkowo miało dawać im tylko dochody na walkę z Brytyjczykami, teraz stało się ich głównym zajęciem. Jednak Irlandczycy znaleźli inny, pokojowy sposób na odzyskanie północnych terenów swojego kraju. Mianowicie po przystąpieniu 10 nowych krajów do Unii Europejskiej i otwarcie swoich rynków pracy dla między innymi Polaków sprawiło, że w Irlandii Północnej przybywa katolików, co może oznaczać rychłe połączenie dwóch Irlandii.
Reasumując świat jest podzielony na różne wyznania. Sytuacja międzynarodowa ulega zmianie pod wpływem religii dominujących. Wyznanie jednego, silniejszego narodu w kraju wielonarodowym powoduje rozłamy, ale też i dominację jednej religii ponad innymi. Drobne nieporozumienia, nieopatrznie wypowiedziane słowa, czy też różnice kulturowe doprowadzają do sytuacji takich jakie zaistniały po ukazaniu się komicznego obrazku z Mahometem, czy wypowiedzeniu się przez Benedykta XVI na temat religii muzułmańskiej. Sytuacja ta wygląda stabilnie, jednak drobne tylko słowo może wywołać całą lawinę skutków i zmienić zupełnie sytuacje międzynarodową.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty