profil

"Syzyfowe Prace" – to bardzo trafny tytuł.

poleca 85% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat pracy: „Syzyfowe Prace” – to bardzo trafny tytuł (rozprawka).


Pragnę zastanowić się, dlaczego „Syzyfowe Prace” to tak trafny tytuł dla powieści Stefana Żeromskiego? Czemu owy tytuł tak dobrze oddaje treść zawartą w książce?
Bezcelową pracą można nazwać dążenie poddanych Rosji nauczycieli do wynarodowienia polskich uczniów. Próby wszelkiej rusyfikacji były nieudane, ponieważ młodzież, często w młodości jeszcze szkolona w języku polskim, stawiała czynny opór zaborcy, uznając za ojczyste polskie obyczaje oraz tradycję. Dzieci podczas trzeciego rozbioru wszczynały bunty, takie jak podczas lekcji historii w gimnazjum w Klerykowie, skierowane przeciw wpajaniu obcej mowy i kultury.
Syzyfową możemy nazwać również samotną walkę uczniów z wynarodowieniem. Toczyli oni bitwy sami – bez wsparcia ze strony dorosłych, którzy w większości również poddali się wpływom obcego mocarstwa. Studenci gimnazjów byli z dwóch stron otoczeni złowrogą masą, musieli więc organizować tajne spotkania, na których mogli głosić swoje poglądy. Mimo tak usilnych nacisków, nawet ze strony najbliższych, nieugięli się i wciąż prowadzili nierówną walkę z Imperium rosyjskim.
Ukrytym znaczeniem mitu o Syzyfie w dziele Żeromskiego jest uparty bój z losem Andrzeja Radka, który był poniżany z powodu swoich nieszlacheckich korzeni. Szydzono z niego na przykład podczas lekcji geometrii, po której pobił jednego z „kolegów”. Gdyby nie wstawiennictwo Marcina Borowicza najpewniej zostałby wydalony ze szkoły. Andrzej miał utrudniony start, gdyż nie miał pieniędzy na naukę w gimnazjum. Na szczęście na pomoc przyszedł mu pan Kawka łożąc na szkolnictwo chłopca. Radek całe swoje życie miał „pod górkę”, ale dzięki swojemu uporowi i działaniu opatrzności biedny młodzieniec ze wsi zdał upragnioną maturę.
W powieści z wątkami autobiograficznymi Stefan Żeromski umieścił wiele syzyfowych prac, nieprzypadkowo nadał właśnie taki tytuł swojemu dziełu. Przez taki tytuł chciał pokazać „bezcelowy” opór stawiany „Wielkiemu Bratu”. Bohaterska postawa między innymi uczniów pomogła w późniejszym okresie wygnać zaborców z terenu naszego państwa – Polski.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta