profil

Jerycho miasto w Izraelu.

poleca 85% 195 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jerycho Izrael JERYCHO

Jerycho, ar-RiIa, AriIa, miasto położone na izraelskich terytoriach okupowanych, w tzw. Cisjordanii (Zachodni Brzeg Jordanu), w dolinie rzeki Jordan, w depresji (276 m p.p.m.), na północny wschód od Jerozolimy. Jedno z najstarszych miast na świecie. Poświadczone archeologicznie znaleziska wskazują na zasiedlenie Jerycha ok. 8000 p.n.e. Obwarowane kamiennymi murami miasto istniało ok. 6800 p.n.e. Wg Biblii zdobyte (XIII w. p.n.e.) przez Izraelitów prowadzonych przez Jozuegodo Kanaanu - na dźwięk trąb kapłanów izraelickich rozpadły się jego mury. Nie zachowały się ślady miasta z tego okresu - uległo prawdopodobnie kataklizmowi lub erozji. Po opanowaniu Kanaanu przez Izraelitów należało do pokolenia Beniamina, po podziale królestwa izraelskiego (ok. 929 p.n.e.) weszło w skład jego części północnej - Izraela. W 721 p.n.e. król asyryjski Sargon II zniszczył miasto, jego ludność uprowadził do Asyrii. Odbudowane po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej (po 538 p.n.e.), odzyskało dawne znaczenie. W czasie świąt Paschy w Jerychu spotykali się Żydzi z Perei i Galilei, pielgrzymujący do Jerozolimy. Od I w. p.n.e. pod panowaniem rzymskim. Podarowane, ze względu na przynoszące znaczne dochody ogrody z drzewami balsamowymi, Kleopatrze VII Wielkiej, która odsprzedała je Herodowi I Wielkiemu. Podczas jego panowania miasto, przesunięte bardziej na południe, osiągnęło szczyt swego rozwoju. Władca zbudował w nim amfiteatr, zamek Kypros, zimową rezydencję, hipodrom, założył liczne ogrody, akwedukty. Od 325 n.e. stolica biskupstwa. W czasach bizantyjskich wzniesiono w Jerychu liczne kościoły i klasztory. W VI w. cesarz Justynian I Wielki zbudował kościół Matki Bożej i hospicjum dla pielgrzymujących do Ziemi Świętej. Od czasu przemarszu wojsk perskich Chosroesa (614), Jerycho stopniowo podupadało, od XII w. w ruinie. W okresie wypraw krzyżowych na wschód od ruin starego Jerycha, w miejscu, gdzie znajduje się współczesne Jerycho, krzyżowcy wznieśli nowe miasto, które upadło wraz z Królestwem Jerozolimskim (XIII w.). W XVIII w. powstała wioska, która rozrosła się pod administracją brytyjską (od 1918), następnie pod rządami Jordanii (od 1946). Odbudowano urządzenia irygacyjne, zbudowano hotele, gmachy publiczne. W 1967 Jerycho wraz z Zachodnim Brzegiem Jordanu zostało zajęte przez Izrael w wyniku konfliktu zbrojnego z Jordanią, która w 1988 zrzekła się formalnie praw do Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerycha. Na mocy izraelsko-palestyńskiego porozumienia z 4 maja 1994, w sierpniu tegoż roku Izrael przekazał władzę w Jerychu autonomicznej Radzie Palestyńskiej. Pałac Hiszama. Imponujące ruiny pałacu myśliwskiego. Można tu obejrzeć przepiękne mozaikowe posadzki, stiukowe wzory roślinne i wyrafinowany system kanałów i otworów wentylacyjnych, którymi dostarczano parę do sauny, basenów i łaźni.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty