profil

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

poleca 85% 894 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zarządzanie jakością jest to wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego. Zarządzanie jakością dotyczy zarówno jakości systemu jak i jakości składników jego struktury wewnętrznej. Zarządzaniem jakością zajmuje się system zarządzający, a jego skutki dotyczą systemu zarządzanego i całej organizacji oraz otoczenia. Skutki te rozprzestrzeniają się poprzez wzajemne oddziaływania o charakterze materialnym, energetycznym i informacyjnym.

System zarządzania jakością jest to całość wyodrębniona organizacyjne w systemie zarządzania organizacji, złożoną z systemu zarządzanego jakością oraz ujętego jakościowo systemu zarządzania.
System zarządzania jakością podobnie jak system zarządzania organizacji ma na ogół wielopoziomową strukturę. Każdy system zarządzania jakością wyższego rzędu zawiera określoną liczbę systemów niższych rzędów..............

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Typ pracy