profil

Podanie

poleca 87% 111 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Honorata Szczotka Włoskowo, 14.05.07r.
Ul. Długa 5
62-550 WłoskowoDyrekcja
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Poznaniu


PODANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pierwszej klasy o profilu biologiczno-chemicznym w IV Liceum Ogólnokształcącym we Włoskowie.
Swoją prośbę motywuję tym, że jestem osobą odpowiedzialną, obowiązkową, a przede wszystkim ambitną. Ponadto w tym roku ukończę Gimnazjum w Poznaniu, a swoją przyszłość wiążę z podaną wyżej szkołą. Dodam, że promocję do trzeciej klasy otrzymałam z wyróżnieniem.
Z nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojego podania.Z wyrazami szacunku

Honorata Szczotka
Załączniki:
1. Dwie fotografie
2. Życiorys
3. Karta zdrowia
4. Świadectwo ukończenia Gimnazjum
5. Zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym.

Podoba się? Tak Nie
Formy wypowiedzi