profil

Podanie do gimaznjum. Jak napisać podanie do gimnazjum?

drukuj
poleca 77% 2247 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Imię i Nazwisko miejscowość, data dzisiejsza
ul.nazwa ulicy numer domu/numer mieszkania
kod pocztowy miejscowość

Do Dyrekcji Gimnazjum nr.... w .......

PODANIE

Proszę o przyjęcie mnie do Waszego gimnazjum. Jestem uczennicą/ uczniem Szkoły Podstawowej numer...w ..... .
Uczę się ..(dobrze przeciętnie wzorowo). Od czwartej klasy mam świadectwa z paskiem. Interesuję się .... Uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne z ...Posiadam kilka nagród z dziedziny.... W wolnym czasie często ....
W waszej szkole chciałabym kontynuować naukę języka ...i rozpocząć naukę języka ...Od lat przyjaźnię się z ........... bardzo chciałabym/chciałbym być z nimi w jednej klasie.
Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego podania.


Odręczny, czytelny podpis Imię i Nazwisko


W słownikach:
Komentarze (43) Brak komentarzy
25.1.2012 (13:43)

spierdalaj z tym gównem

5.7.2011 (08:00)

a Imie i nazwisko u góry czyje ma być ?

30.6.2011 (10:57)

beznadzieja!

25.1.2012 (13:44)

beznadzieja!

Formy wypowiedzi