profil

Środki propagandowe czasów stalinowskich

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŚRODKI PROPAGANDOWE CZASÓW STALINOWSKICH.
OMÓW NA PRZYKŁADZIE DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW.


BIBLIOGRAFIA:

1- LITERATURA PODMIOTU

 „Plakaty i malunki; Studyjne magazyny sztuki realizmu socjalistycznego w: Andrzej Roman. Paranoja- zapis choroby.
 Zdjęcia i plakaty na planszach.
 Wisława Szymborska „Robotnik nasz mówi o imperialistach” w: www.google/literaturakounisyczna/.pl
 Adam Ważyk „Widokówka z miasta socjalistycznego” w: www.google/literaturakomunistyczna/.pl
 Tadeusz Borowski „Plakat” w: www.google/liteaturakomunistyczna/.pl

2- LITERATURA PRZEDMIOTU

 „Wobec Stalinizmu” w: Literatura Polska. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 „ Stalinizm. Socrealizm. „Odwilż” ( 1949-1956)” w: Ryszard Matuszewski. Literatura Polska 1939-1991. WSiP - Wa-Wa 1992.
 „Polska PRL- Stalinizm” w: Norman Davies. Boże Igrzysko- Historia Polski.
 „Socrealizm, czyli pułapka” w: Tadeusz Drewnowski. Próba scalenia; obiegi-wzorce-style.
 Zofia Kubińska. „Mass media a propaganda- Mechanizmy propagandy”. Wychowawca 2002, nr. 7-8.
 Andrzej Paczkowski „Polska droga przez Stalinizm”. Polityka 2003.III.08, nr. 10
 Jan Dziadul „Walczyk na lodzie w Stalinogrodzie”. Polityka 2003.III.08, nr. 10
 Witold Wojdyło „Z historii wychowania i myśli społecznej”. Kultura i Edukacja 1998, nr. 4
 Encyklopedia Popularna PWN, 1991.
 www. Propagandakomunistyczna.pl.
 www. Ściąga/propaganda/.pl
 www.tomex.kom.pl


3- MATERIAŁY POMOCNICZEPLAN PREZENTACJI:

I - WSTĘP

 Temat prezentacji.
 Krótki zarys całej pracy.

II – ROZWINIĘCIE

1 – Okres stalinizmu w Polsce.

 Przejęcie władzy przez komunistów.
 Kult Stalina.

2 – Realizm socjalistyczny.

 W architekturze.
 W muzyce.

3 – Propaganda

 Czynniki tworzące propagandę.
 Dwie definicje propagandy.

4 – Plakat wizualny.

 Definicja plakatu.
 Cechy plakatu.
 Interpretacja plakatów.
„Tu spoczywa bumelant” .
„ Pracujemy w trójkę, budujemy za dwunastu”.
„Pozdrawiamy kobiety pracujące dla pokoju i rozkwitu ojczyzny”.

5 – „Plakat literacki”.

 Nowela Tadeusza Borowskiego „Plakat”.
 Wiesz Wisławy Szymborskiej „Robotnik nasz mówi o imperialistach”.
 Wiersz Adama Ważyka „Widokówka z miasta socjalistycznego”.

III – ZAKOŃCZENIE

6 – Odwołanie do głównych punktów z rozwinięcia .

 Czym była propaganda w czasach stalinowskich.
 Znacznie i funkcje jakie pełnił plakat wizualny i literacki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta