profil

Transport w Polsce

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Transport w Polsce


Transport drogowy:
W Polsce w 1998 r., było ok. 244,5 tys. km. dróg o twardej nawieszchni. Oznacza to, że 100 km./kwad. przypada zaledwie 78 km. dróg. Największym problemem polskiego transportu samochodowego jest zbyt mała liczba autostrad. Opracowano już jednak plany budowy trzech autostrad o łącznej długości 2000 km. W transporcie przemysłowym największe znaczenie ma jednak transport. W 1998 r. w Polsce użttkowao prawie 9 mln. samochodów osobowych, ok 15 mln. samochodów ciężarowych i około 81 tys. ałtobusów.

Transpor przesyłowy:
Największe znaczenie ma transport
rurociągowy i przesyłowy energi elektrycznej. Transport rurociągowy to przesyłanei rurociągami ropy naftowej i produktów naftowych, gazu oraz wody. W 1998 r. istniało w Polsce 2,3 tys. kilometrów rurociągów naftowych. Najważniejszy to:"Przyjażń", biegnący z Rosji przez Płocka do Niemiec, oraz rurociąg z Gdąńska do Płocka. Transportuje się też w Polsce gaz ziemny w znacznej części importowany z Rosji. Gazociągami przesyła, się gaz węglowy. Przesyłanie energi elektrycznej w Polsce jest bardzo rozwinięte. Przesyła się nimi na obszar całego kraju energię elektryczną wytworzoną w elektrowniach cieplnych i wodnych. Polska sieć energetyczna jest połonczona z ełropejskim systemem energetycznym.

Transport śródlądowy:

Transport śródlądowy jest jednym z naj-
starszych i najtańszych rodzajów transportu. Pomimo sprzyjających warunlów naturalnych jest on bardzo mały. Co prawda odcinki rzek po których odbywają się żeglugi wynoszą 4 tys. km., lecz odbywa się ona tylko późną wiosną, latem i wczesną jeśienią. Ponadto szlaki wodne niesą na przeważającej długości uregulowane, co utrudnia żeglugę. Dotyczy to szczególnie Wisły.

Transport morski:
Polska granica morska ma długość 528 km., czyli 14,4% kraju. Polska jest więc krajem morskim. Nasza flota morska składa się przedewszystkim ze statków towarowych i promów. Podobnie jak na całym świecie w transkontytnentalnych przewozach pasarzerskich Polska żegluga przegrała konkurencje z transportem lotniczym.Nasz kraj nie posiada obecnie żadnego statku pasażerskiego. Największe porty to Gdańsk,Gdynia i zespół portowy Szczecin-Świnoużcie.

Transport lotniczy:
W Polsce obejmuje połonczenia międzynarodowe i krajowe. Samoloty największej w naszym kraju lini lotniczej, PLL ''LOT'', obsługiwały w 1998 r. 51 lini zagranicznych i 8 lini krajowych. Warszawa i Kraków mają połączenia lotnicze ze wszystkimi większymi stolicami europejskimi oraz wieloma miastami na innych kontynentach. Największym w Polsce lotniskiem jest Okęcie w Warszawie. Rocznie korzysta z niego 3,5 mln. pasażerów, natomiast drugim co do wielkości jest lotniski Bielice ale już tylko 260 tys. pasażerów.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty