profil

Prąd, opór elektryczny, amper, prawa Kirchoffa

poleca 85% 533 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prąd elektryczny-polega na uporzatko- wanym przepływie ładunków elekrtycz. Dobrymi elektronami elektryczności sa metale należa do nich złoto,srebro,miedz aluminium,stal.Wzor I =q przez t Prad elektryczny w obwodach elektrycz- nych przepływa,a spowodowane jest to przez źródło napięcia elektrycznego charakteryzujace sie różnicą potencjaów elektrycznych.Napiecie elektryczne oznacza litera U i wyrażamy je w 1 woltach.Przepływ pradu elekt.mozemy porównac do przepływu wody.Prad płynąc przez przewody i układy elekt. napotyka na tzw.opór elekt.Opór elekt. R uzależniany jest od kilku czynników : a)od dł.przewodnika l -im dł.przewodnika jest wieksza tym opór elekt.jest wiekszy. b)od przekroju poprzecznego s -czyli od grubosci przewodnika-im przewod jest grubszy czyli im wiekszy ma przekrój poprzeczny s tym ładunki elekt.mogą swo- bodnie przemieszczac sie przez ten przewo- dnik a tym samym opór elekt.mniejszy. c) od tzw.oporności własciwej-opornosc własciwa (ro) charakteryzuje materiał materiał substancji z której wykonany jest przewodnik.Wartosc tego współczynnika mozna znalezc w tablicach fizycznych.złoto ma najmniejszy współczynnik (ro) i jest najlepszym przewodnikiem. d) od temp - wzrost temp przewodnika powoduje ze czasteczki substancji wykonuja drgania o wiekszej amplitudzie wzgledem połozenia równowagiWzrost temp.przewodnika powo- dujewzrost oporu elekt. Jeżeli prą elekt.przepływa przez urzadzenie o duzym oporze elekt.R.Czyli takie urzadzenie które służa do wytwarzania ciepła mozemy wówczas skorzystac z równania na prace. W= I2 R * t {1j} Źródło pradu elekt.np.bateria,dynamo w rowe- rze charakteryzuje sie tym ze podajemy wartośc napiecia tego źródł.Napiecie elekt.wyraza sie w woltach i jest to tzw.róznica potencjałow elekt.Źródło pradu powoduje ze ładunki elekt. przemieszczaja sie przez obwód czyli przepły- wa prad elekt.Jezeli zwiekszy napiecie źródla pradu to spowoduje to wzrost natezenia pradu elekt.Wzrot natezenia pradu bardzie prpporcjo- nalny do oporu elekt.umieszczonego w obwodzie Zmiana napiecia i natezenia pradu nie powoduje zmiany wartosci oporu elekt.Amper-jednostka natezenia pradu odpowiadajaca przepływowi jednego kulomba ładunku przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciagu 1s.Amperomierz- przyrzad mierzacy natezenie pradu kierunek przeplywu pradu-kierunek ruchu dodatnio naładowany czastek.Drugie prawo Kichhoffa- dotyczy ono oczek sieci,czyli układow równolegle połaczonych elementow.Suma napiec miedzy parami pkt lezacymi na zamknietej drodze w obwodzie elekt.wynosi zero.Prawo Ohma- istnieja elementy obwodu dla ktorych zalez- nosci I(U) jest liniowa;ich opór elektryczny jest stały i równy odwrotnosci współczynnika kierun- kowego liniowej zaleznosci I (U) a wiece wzór I= 1 przez R * U Opór elektyczny- elementu obwodu-iloraz napiecia na koncach tego elementu i natezenia pradu płynącego przez ten element. Opór zastepczy-taki który mozna wstawic w miej- sce kilku opornikow nie powodujac zmian natezenia pradów w pozostałej czesci obwodu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty