profil

Dysgrafia

poleca 85% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dysgrafiakaj
Dysgrafia (agrafia) - częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, spowodowana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i słuchowych. Występuje w przypadkach uszkodzenia tylnych części drugiego lub trzeciego zakrętu czołowego półkuli lewej lub zakrętu nadbrzeżnego.

Pismo dysgrafika jest nieestetyczne i nieczytelne.

Dysgrafia jest powiązana z afazją motoryczną, czyli utratą zdolności produkowania mowy zrozumiałej dla innych. Może występować jako tzw. dysgrafia głęboka, w której osoba dotknięta tym zaburzeniem ma kłopoty z zapisywaniem słów nieistniejących lub nieznanych, a także może popełniać błędy semantyczne. Specyficzną formą dysgrafii jest dysgrafia leksykalna. Osoba na nią cierpiąca potrafi zapisywać słowa, ale czyni to w sposób zbliżony do zapisu fonetycznego, np. wyraz 'chleb' może zostać zapisany jako 'hlep', co skutkuje popełnianiem wielu błędów ortograficznych. Ze względu na to, że niektóre języki, np. angielski, charakteryzują się dużą rozbieżnością pomiędzy formą pisaną danego słowa a jego wymową, sytuacja osób z dysgrafią funkcjonujących w kręgach kulturowych, gdzie takie języki są powszechnie używane, jest zwykle dużo bardziej dokuczliwa.


Objawy dysgrafii [edytuj]
niedokładności w odtwarzaniu liter, ich połączeń, niekształtność liter,
niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów (zróżnicowanie wielkości),
nierównomierne zagęszczenie pisma,
niejednolite położenie pisma (nachylenie liter),
litery "drżące" o niepewnej linii


Dyskalkulia
Dyskalkulia rozwojowa
Kod ICD-10 F81.2
Dyskalkulia rozwojowa (klasyfikacje: ICD-10 F81.2 i DSM-IV 315.1) zaburzenie zdolności matematycznych, mające swoje źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Dawniej dyskalkulią określano również podobne objawy wynikające z organicznego uszkodzenia mózgu, obecnie diagnozą określającą taki stan jest akalkulia

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta