profil

Polska pod zaborami i powstanie Kościuszkowskie

poleca 84% 159 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Tadeusz Kościuszko Insurekcja kościuszkowska Sejm Czteroletni II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Konfederacja barska

Unia Polsko- Saska

Dynastia Wettionów 1696-1763. August II mocny i August III.
Stanisław August Poniatowski- ostatni król polski (elekcja)
1770-1721- wojna północna
1696- zostaje elektem August II- zm. 1733
Poczatkowo wygrywała Szwecja
1704 Konfederacja warszawska- zrzucenie Augusta z tronu.
Rosja zaczyna wygrywac
1709- zrzucenie z tronu Stanisława Leszczyńskiego
Unia personalna- dwa państwa majace jednego władce.
Polityka Augusta II:
1. wprowadzenie wojsk saksońskich do polski
2. wzmocnienie swojej władzy przez wojsko
3. 1715- konfederacja tamogrocka, wystapienie zbrojne szlachty przeciw wojskom(do 1717)
Caryca Katarzyna miesza się w politykę
1 luty 1717- niemy sejm, nikt nie miał prawa głosu odczytano postanowienia regulujace stosunki Pol- Saks:
 Zatwierdzona unia personalna
 Wojska saksońskie maja opuscic teren RP
 Zostaje utrwalona wolna elekcja i liberum veto
 Urzednicy saksońscy zajmuja się sprawami saksoni a polscy polski
1733- umiera August II elekcja
Stanisław Leszczyński musiał uciekac z kraju, kontrola Augusta III
1733-1763- August III
August II:
 Podatki podejmowane na Litwie
 Podatki podgłówne w koronie
 Odbudowa rolnictwa
 Ożywienie starych traktatów handlowych( Leszno, Wschowa, Miedzyrzecze, gubin)
 1727 umowa handlowa z Austrią
 Komisja Skarbowa= Kamnera, zajmowała się regularnym ściaganiem podatków i przeznaczeniem ich na inwestycje oraz osadnictwo
August III:
 Ograniczenie autonomi Gdańska
 Rozwinąc handel
 Wzrost znaczenia Krakowa i warszawy
 Oczyszczanie
 Rozwój manufaktur mieszczańskich i szlacheckich
1709- konfederacja sandomierska (August II wraca na tron)

I ROZBÓR POLSKI

Obóz czartoryskich: czartosyscy +cz. poniatowscy, Familia opowiadała się za reformami, merkantynizmem, rozwojem oświaty i nauki.
Stanisław Konarski „ o skutecznym rad sposobie”
Obóz potockich: stara konserwatywna szlachta
1764-obrady sejmu, próby wprowadzenia pierwszych reform (nacisk Famili):
 Zostaje wprowadzony regulamin obrad sejmu
 Wuchwały skarbowe i wojskowe podejmowane wiekszoscia
 Ograniczenie władzy hetmanów
 Powołanie komisji wojskowych
 Ogranicznenie liczby jurydyk (wyodrębnionych cześci miasta pod władza jakiegoś magnata)
 Wprowadzanie cła generalnego (obejmowało wszystkich)
DYSYDENCI-ludzie o wyznaniu innym niż katoliccy
1767-chęc ograniczenia roli dysydentów ich praw
1768- konfederacja barska, wystapienie szlachty przeciw królowi ponieważ manipulowany był przez Caryce katarzynę.
KALISZCZYZNA-bunt chłopów przeciw szlachcie, morderstwa szlachty na Ukrainie.
Caryca chciała obronic ludnośc ze stronywschodniej przed zła polityką króla polski.
5,08,1772- podpisanie konwencji rozbiorowych: Rosja, Prusy i Austria
POSTANOWIENIA SEJMU ROZBIOROWEGO 1773-1775:
 Powołanie Rady Nieustającej jako pierwowzoru rządu Rzeczpospolitej
 Powołanie Komisji Edukacji Narodowej-pierwsze ministerstwa oświaty w Europie
 Ograniczenie kompenencji króla: traci prawo nadawania starostw, starostów mianują ich od tej pory sejmiki, królewszczyzny nadawanie odtąd jest w drodze licytacji w dzierżawę na 50 lat.,Traci prawo do samodzielnego mianowania ministrów, senatorów i oficerów
 Liczba wojska ustalona na 30 tys (finansowane z ceł i podatku poddymnego)

II ROZBIÓR POLSKI

1788-1792-obrady Sejmu Wielkiego
1788-1790- Pierwsza częśc: ustalono liczby wojska 65tys, likwidacja rady nieustającej, Czarna procesja-manifest mieszczaństwa w Wa-Wie, dażyli do uczestnictwa ich we władzy.
1790-1792-IIcz: marzec1791-prawo o sejmikach ograniczało udział gołoty w sprawach rządu; kwiecień 1791- prawo o miastach , plenipotenci=reprezentacja mieszczaństwa, mają oni także dostęp do urzedów, nabywania ziemi, prawo nietykalności osobistej.3maja1791-konstytucja, zamach stanu, II nwożytna konstytucja na świecie: trójpodział władzy= ustawodawcza(sejm i senat, kontrolowany przez skarb państwa(132-senatorów, 264-posłów, 24-plenipentów), monarchia konstytucyjna(dziedzicznośc tronu), wykonawcza-król i straż praw(realizuje postanowienia sejmu), sądownicza-sąd najwyższy.
Obóz dworski=król, dwór, cześc szlachyt, umiarkowane zmiany, przy pomocy Rosji
Obóz patrotyczny= czartoryscy, potoccy, stanisław małahowski, hugo kąłątaj, są oni za radykalnymi zmianami ustrojowo-politycznymi
Obóz hetmański=cz.potocckich, ksawery branicki, seweryn…,szczęsny, przeciwnicy zmian
Przyczyn II rozbioru: caryca katarzyna, hetmani pozwolili na ingerencje w państwo polskie
1792-wojan polsko rosyjska
18,05,1792-wkroczenie wojsk rosyjskich na teren PL
18,06,1792-bitwa pod zielenicami, zwyciezyli polacy dowodził J.poniatowski.(order viritutti military)
18,07,1792-bitwa pod dubienką, PL przegrała
23,07,1792-bitwa pod Brześciem,-/-
Konfederacja targowicka-hetmanie spotkali się z carycą, 24,07,1792-po przegranych bitwach król przyłaczył się do hetmanów
23,01,1793-II rozbiór PL, ostatni sejm rozbiorowy w Grodnie,:Rosja i Prusy.

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE i III ROZBIÓR POLSKI

Przyczyny powstania: 1794:
 Bunt całego społeczeństwa zwg na okupacje terytorium PL przez Rosje
 Bunt przeciw zaborcom
 Austria nie uczestnicząc wII R.PL, chciała wykorzystac to ze polska się rozpadła i zagarnąc troche ziemi
 Francja odmówiła pomocy
 Kierowanie żołnietz do cywila
12,03,1794-rozpoczyna się powstanie, Madeliński ze swoim wojskiem podażają z Ostrołęki do Krakowa, wojka R. podchodzą do warszawy
24,03,1794- ogłoszenie aktu powstania na rynku w Krakowie
4,04,1794-bitwa pod Racławicami, nie znaczne zwycięstwo PL, zapala do walki w Wa-Wie.
07,051794-uniwersla połaniecki=akt prawny ogłoszony publicznie, skierowany do całego społeczeństwa, zniesienie podaństwa osobistego, zakaz rugowanie chłopów jeśli wywiązują się z e swoich powinności (wyśledlanie i zabieranie ziem), zawieszona pańszczyzna na okres powstania i zmniejszona o powstaniu
10,05,1794-bitwa pod Szczekocinami, kleska wojsk polskich, wielkopolska pod zaborami buntuje się lcz zostaje stłumiona.
Lipiec i sierpień 1794- silna obrona Wa-Wy: 10,10,1794-bitwa pod Macjejowicami, bitwa przegrana, początek końca polski,
16,11,1794-koniec powstania
Październik1755-akt rozbiorowy, miedzy Rosją , prusami i austrią.


W ZAŁĄCZNIKACH DOŁĄCZYŁAM TAKŻE MAPE ROZBIOROWĄ I ORYGINAŁ PRACY!!

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty