profil

Części zdania

drukuj
poleca 82% 1146 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PODMIOT - nazywa wykonawcę czynności, kogoś (coś), o kogo (czego) stanie się informuje.

ORZECZENIE - nazywa stan, w którym podmiot się znajduje lub wykonywaną przez niego czynność. Najczęściej jest wyrażone czasownikiem w formie osobowej lub nieosobowej zakończonej na -no lub -to. Orzeczenie składa się z:
* łącznika, którym jest osobowa forma czasownika (być, zostać, stać się)
* orzecznika, którym może być każda część mowy

PRZYDAWKA -najczęściej jest określeniem rzeczownika (jak? który? czyj? ile? czego? z czego?)

DOPEŁNIENIE - jest najczęściej określeniem orzeczenia. Odpowiada na pytania przypadków (oprócz mianownika i wołacza). Jest dopełnienie bliższe i dalsze.

OKOLICZNIK -jest określeniem czasownika. (jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? w jakim celu? dlaczego? jak długo?).

PRZYPADKI
Mianownik - kto? co?
Dopełniacz - kogo? czego?
Celownik - komu? czemu?
Biernik - kogo? co?
Narzędnik - z kim? z czym?
Miejscownik - o kim? o czym?
Wołacz - O!

WYPOWIEDZENIE - ciąg wyrazów powiązanych ze sobą gramatycznie i logicznie. Najmniejsza jednostka porozumienia się bez słowa.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
15.2.2020 (15:36)

Według mnie za mało napisane jest o podmiocie . Powinny być jego rodzaje , ale nie tylko tyczy się to podmiotów ,ale także okolicznika.Pomijając te szczegóły wszystko jest bardzo przydatne. mimo tych niedociągnięć bardzo pochwalam tą stronę.

15.11.2011 (14:24)

BARDZO PRZYDATNA PRACA JUTRO WAM NAPISZĘ NA JAKĄ OCENĘ ZASŁUGUJE:)

10.9.2011 (13:53)

muszę sobie wszystko przypomnic niestety czeka mnie sprawdzian i to 15.09.2011 niestety!!!!!