profil

Ważniejsze wzory z fizyki

poleca 84% 1792 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

?=m/VGĘSTOŚĆ
?[ro]-gęstość[kg/m3]
m-masa[kg]
V-objętość[m3]
v=s/t PRĘDKOSĆ
v-średnia prędkość[m/s]
s-przebyta droga[m]
t-czas ruchu[s]
Ep=mgh EN.PO I KIN
Ek=mv2/2 ?=m/VGĘST
?[ro]-gęstość[kg/m3]
m-masa[kg]
V-objętość[m3]
v=s/t PRĘDKOSĆ
v-średnia prędkość[m/s]
s-przebyta droga[m]
t-czas ruchu[s]
Ep=mgh EN.PO I KIN
Ek=mv2/2
Ep-energia potencjalna[J]
Ek-energia kinetyczna[J]
v-prędkość[m/s]
g-przyspieszenie zie10m/s2
m-masa ciała[kg]
h-wysokość nad pow.ziemi
E=P*t MOC URZ. ELEK.
E-ilość zużytej energii[Kw]
P-moc pobierana
przez urządzenie[W]
t-czas pracy urządzenia[s]
a=v/t RUCH JEDN. PRZYS
a-przyspieszenie
v-zmiana prędkości
t-czas pracy urządzenia
s=1/2at2
s-droga przebyta od
momentu rop. ruchu
a-przyśpieszenie
t-czas jaki upłynął od
początku ruchu
R=U/I OPÓR ELEKT.
R-opór elektryczny [?]
I-natężenie prądu[A]
U-napięcie miedzy
końcami przew[V]
I=q/t NATĘŻENIE PR
I-natężenie prądu[A]
q-wartośc ładunku[c]
t-czas [s]
W=F*s PRACA
W-praca[J]
F-siła [Siła]
s-droga[m]
P=W/t MOC
P-moc[W(wolt)]
W-praca[J]
t-czas[s]

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata