profil

Strefa zwrotnikowa, mieszkańcy i zagrożenia.

poleca 83% 983 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Klimat zwrotnikowy - jedna z 5 głównych stref klimatycznych, obejmująca obszary kuli ziemskiej w okolicach obu zwrotników. Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20C, temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10C. Cechą charakterystyczną klimatów zwrotnikowych są duże amplitudy dobowe temperatur. Opady występują najczęściej lub wyłącznie w półroczu letnim. Klimat strefy zwrotnikowej kształtują wyże około zwrotnikowe, stąd też opady w tej strefie są znikome i przeważają tutaj typy klimatów suchych lub skrajnie suchych.

Podsumowując, w strefie klimatów zwrotnikowych wydziela się następujące typy klimatów:
- wilgotny (+ odmiana monsunowa)
- pośredni (+ odmiana monsunowa)
- kontynentalny suchy (+ odmiana monsunowa)
- wybitnie i skrajnie suchy.

Strefa klimatów zwrotnikowych obejmuje następujące obszary kuli ziemskiej: północną część Meksyku, południowo-wschodnie krańce Stanów Zjednoczonych (m.in. Florydę), północną Afrykę bez wybrzeża śródziemnomorskiego, Półwysep Arabski i Bliski Wschód, Półwysep Indyjski i Indochiński, środkowy pas Ameryki Południowej (w tym wąski pas wybrzeża pacyficznego sięgający od 30S aż w okolice równika), południową Afrykę (bez samego południowego krańca kontynentu) oraz większą część Australii (bez północnych i południowych krańców kontynentu).

Mieszkańcy: Na terenach Strefy zwrotnikowej panuje ludności mieszana. Są biali, czarni, żółci a nawet mulaci, zembosi i metysi.

W okolicach oceanu spokojnego *Pacyfik* na wybrzeżach Ameryki południowej przeważa rasa Metysów i żółtych. W głębi kraju Ameryki jest wielu białych oraz coraz więcej mulatów i ludzi czarnych.

Przemieszczając się w kierunki Afryki przez ocean Atlantycki na południu kontynentu przeważa rasa czarna, zaś na północy biała.

Na Archipelagu Malajskim odnajdujemy przeważającą na tych terenach rasę żółtą i mniej już rasy czarnej.

Tsunami - fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemii, wybuchem wulkanu, bądź osuwiskiem ziemi (lub dzieleniem się lodowców), rzadko w wyniku upadku meteorytu.. Rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu przejście fali Tsunami, poruszającej się z wielką prędkością (do 900 km/h), może być nawet niezauważone, jako że długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej może ona osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów niszcząc nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej występuje w basenie Oceanu Spokojnego. Może osiągać brzeg jako łamiąca się fala, ściana wody lub podobnym do przypływu zalaniem.

Wyróżnia się trzy rodzaje Tsunami
- lokalne - miejsce wzbudzenia fali znajduje się blisko wybrzeża, a czas jej przybycia wynosi do pół godziny,
- regionalne - fale mogą zagrozić większemu obszarowi przybrzeżnemu (juhu), czas przybycia do 5 godzin od wzbudzenia,
- ponadregionalne (pacyficzne) - mogą objąć wiele obszarów po obu stronach Pacyfiku, czas przybycia fali od kilku do kilkunastu godzin w zależności od odległości.

Tajfun -występuje najczęściej pod koniec lata i w jesieni przynosząc obfite opady i powodując duże zniszczenia w wyniku olbrzymiej siły wiatru
Erupcja wulkanu- wybuch wulkanu (drugie określenie, ściślej to : gwałtowna erupcja, w praktyce używane jako synonim erupcji - zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par).

Trzęsienie ziemi - to gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Z miejsca uwolnienia tych naprężeń (hipocentrum - ogniska trzęsienia ziemi) rozchodzą się fale sejsmiczne. Punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem (epicentrum) to miejsce, gdzie fale docierają najwcześniej i gdzie straty są największe. Siła wstrząsów maleje w miarę oddalania się od epicentrum. Badaniem trzęsień ziemi zajmuje się sejsmologia.

Huragan - wiatr, rodzaj cyklonu tropikalnego o prędkości powyżej 33 m/s.Zwykle powoduje znaczne zniszczenia na powierzchni, nad którą przechodzi. Uznawany za rodzaj wiatru ostatni w standardowej, dwunastostopniowej Skali Beauforta. Oddalając się od oceanu jego siła równomiernie się zmniejsza.

Tornado - to lokalna nazwa gwałtownego wiatru. Tornado powstaje w wyniku gwałtownego zderzenia ciepłego i zimnego powietrza i tworzy wirującą chmurę w kształcie stożka. Do określania siły tornada (na podstawie zniszczeń jakie powoduje, a nie jego fizycznych właściwości) służy skala Fujity posługująca się symbolami od F0 do F5.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy
10.3.2009 (18:46)

Chciałabym tylko spytać o jedno... kim są zembosi? nie mogę tego nigdzie znaleźć.

Tak to praca b. fajna, i bardzo mi pomogła w pracy na geografię ^^

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty