profil

Przykładowy test z historii sukcesy i porażki II RP

poleca 83% 1612 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W ZALACZNIKU PRACA ZE ZDJECIAMI DO PYT.2


TEST Z HISTORII
SUKCESY I PORAŻKI II RP

W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Czytaj uważnie pytania. Powodzenia!


1. Wyjaśnij pojęcia:
reforma walutowa - .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

COP - ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................

BBWR - .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

międzymorze - .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


2. Podpisz odpowiednio zdjęcia:3. Wybory do parlamentu zgodnie z konstytucją marcową były:
a) dwuprzymotnikowe
b) czteroprzymiotnikowe
c) pięcioprzymiotnikowe
d) trójprzymiotnikowe

4. Pogrom lwowski miał miejsce w roku:
a) 1922
b) 1921
c) 1918
d) 1919

5. Jaki udział procentowy miała w Polsce narodowość żydowska?
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 3%

6. Pierwszym prezydentem odrodzonej Polski został:
a) Stanisław Wojciechowski
b) Józef Piłsudski
c) Gabriel Narutowicz
d) Juliusz Łukasiewicz

7. Uporządkuj w kolejności chronologicznej (od najwcześniejszego do najstarszego):
A. uchwalenie tzw. małej konstytucji
B. zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza
C. reforma walutowa rządu Władysława Grabskiego
D. utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
E. uchwalenie konstytucji marcowej
F. uchwalenie konstytucji kwietniowej
G. zamach majowy Józefa Piłsudskiego
H. rozłam w obozie sanacji

a..... b..... c..... d..... e..... f..... g..... h.....

8. Uzupełnij zdania:
W dniu 22 XI ............ r. Józef Piłsudski objął funkcję .........................................................
Konstytucja marcowa wprowadzała w Polsce system .....................................................
Rządami fachowców nazywano w międzywojennej Polsce gabinety .............................
Konstytucja .......................... odchodziła od zasady trójpodziału władz i przyznawała bardzo
szerokie uprawnienia .................................................................

9. Reforma walutowa Władysława Grabskiego polegała na:
a) zastąpieniu marki polskiej nową walutą - złotym
b) konfiskacie wszystkich prywatnych oszczędności złożonych w bankach
c) ustalaniu przez rząd kursu złotego w stosunku do dolara USA
d) wzmocnienia pozycji marki w stosunku do złotego

10. Przeczytaj tekst i odpowiedz, jakie zasady przyświecały twórcom konstytucji marcowej. Jaki ustrój ustanawiała?
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.
W imię Boga Wszechmogącego!
My, naród polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspomi¬nając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swo¬je sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej matki-ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuis¬tych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moral¬nych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej rów¬ność, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę państwa zabezpieczyć - tę oto usta¬wę konstytucyjną na sejmie ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.
Rozdział I. Rzeczpospolita.
Art.1. Państwo Polskie jest Rzeczpospolitą.
Art.2. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Organami narodu w zakresie ustawodawstwa są sejm i senat, w zakresie władzy wykonawczej – prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

11. Kryzys gospodarczy w 1923 r. wywołał:
a) denominację
b) hiperinflację
c) reformę walutową
d) inflację galopującą

12. Eugeniusz Kwiatkowski był odpowiedzialny za:
a) reformę rolną
b) ustanowienie traktatu z Anglią
c) budowę połączenia kolejowego Lublin – Warszawa
d) uprzemysłowienie kraju

13. W jakiej miejscowości odbył się wiec chłopów w 1936 r.:
a) Nowosielce
b) Lublin
c) Sosnowiec
d) Bydgoszcz

14. Kiedy istniał rząd „zgody narodowej”:
a) 1921-1922
b) 12.03.1923-23.06.1924
c) 25.02.1932-16.01.1934
d) 1925-1926

15. Ozon to:
a) Obóz Narodowo Radykalny
b) Organizacja Zjednoczenia Obywateli Narodu
c) Obóz Zjednoczenia Narodowego
d) Program publicystyczny Polskiego Radia

16. Połącz osoby z odpowiednimi wydarzeniami/pojęciami:
A. Rydz-Śmigły Edward 1. wybitny polski ekonomista
B. Mościcki Ignacy 2. główny realizator polityki „równego dystansu”
C. Józef Haller 3. Naczelny Wódz (1935-39)
D. Edward Taylor 4. Front Morges
E. Beck Józef 5. prezydent II RP w latach 1926-39

1…. 2…. 3…. 4…. 5….

17. Wyjaśnij daty:
16 XII 1922 - .....................................................
III 1931 - ...........................................................
15 VI 1934 - ......................................................
1930 - ................................................................


18. Numerus clausus to:
a) klauzula o wysokości podatków
b) ograniczenie liczby osób pewnej kategorii np. na uczelniach
c) ustawa o nadawaniu numerów identyfikacyjnych ludności żydowskiej
d) wymóg formy notarialnej dla określonych czynności prawnych


19. Jaką nację potępiano w czasie pogromu lwowskiego:
a) żydowską
b) niemiecką
c) ukraińską
d) rosyjską

20. Sanacja to:
a) potoczna nazwa zamachu na Piłsudskiego w maju 1926 r.
b) potoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego
c) potoczna nazwa „choroby” państwa polskiego
d) potoczna nazwa ugrupowania centrolewu

21. Czym był Centrolew:
a) przedsiębiorstwo zajmujące sie odlewem żeliwnym
b) ośrodek żydowski we Lwowie
c) traktat miedzy Polską a Rosją
d) sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 r.

22. Przedstaw genezę zamachu majowego. Jaką rolę odegrał Piłsudski i jego ideologia?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata
Więcej informacji