profil

Historia Miasta Bernstadt

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Historia Miasta Bernstadt
Dzieje osadnictwa na tym terenie sięgają II okresu epoki brązu. Na północ od wsi Jemielna odkryto osadę kultury unietyckiej z ok. 1200r.p.n.e. Następnie odkryto przedmioty z epoki żelaza datowane na okres od 6501 lat p.n.e. do początków naszej ery. Tych odkryć dokonano na terenie Bierutowa i wsi
Solniki Małe. Częściej jednak spotkać można pozostałości z czasów średniowiecza.
Bierutów w zapisach historycznych pojawił się po raz pierwszy w 1250 r. Wcześniej pisano o wsiach Gorzesław i Solniki Małe. Miasto rozwinęło z osady targowej istniejącej, co najmniej od I poł. XIII w. Pierwsza lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła ok. 1250 r., ale miasto wówczas nie powstało. Dopiero dokument księcia wrocławskiego Henryka III wystawiony w 1266 r. dla istniejącej osady Lignica, na prawie frankońskim, został zrealizowany. Nie przyjęła się jednak nadana mu nazwa Furstenwald. W 1269 r. występuje pod określeniami Beroldi villa i civitas Beroldi, później Beroldestadt, występujące razem z Bierutów i Bierutowa. W XIII w. ustala się niemiecka nazwa Bernstadt, ale używane też są używane też aż do końca XVIII w., Bierutów i Bierutowa.
Gmina Bierutów wchodziła wówczas w skład Księstwa Głogowskiego, a od 1312 r. należała do nowopowstałego Księstwa Oleśnickiego. Księstwem tym rządzili kolejno: Piastowie, Podiebradowie i Wirtembergowie. Po wymarciu Wirtembergów Bierutów dostaje się pod panowanie książąt brunszwickich, a w 1885 r. następcy tronu królestwa Prus. W wieku XVI Bierutów był wielokrotnie sprzedawany lub oddawany w zastawiany i zaniedbywany przez władców Księstwa Oleśnickiego. W 1538r. założono pierwsza na tym terenie szkołę oraz wprowadzono protestantyzm. W wieku XVII Bierutów był nadal miastem rezydencyjnym książąt. W 1603r. i 1659r. miasto zniszczyły pożary. Po wielokrotnym plądrowaniu w okresie wojny trzydziestoletniej i spaleniu
przedmieścia miasta w 1647r. odbudowano fortyfikacje miejskie. W XVIIIw.
Bierutów był już odbudowany. W 1868r. Bierutów uzyskał połączenie kolejowe z Wrocławiem i Namysłowem, a w 1833r. powstała najnowocześniejsza wówczas cukrownia w Europie. Pod koniec XIX w. w Bierutowie jest młyn rzeźnia i dwa tartaki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji