profil

Róznicę między wsią senegalską a wsią polską.

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dwie wsie różnią się od siebie cywilizacją. Wiadomo że wieś polska jest bardzo rozwinięta ponieważ nasi rolnicy są zaopatrzeni w traktory, pługi i inne maszyny rolnicze wykorzystywane w gospodarce. My w polsce używamy nawozów sztucznych a w Afryce taki środek jest bardzo mało znany. Tam ludność uprawia roślinność zdrową bez żadnych konserwantów. Kolejnym problemem jest dostęp do wody w Senegalu woda jest doprowadzana przez kanały wykopywane przez ludzi, woda płynie z jezior do pól. W Polsce tego problemu nie ma, woda płynie kanałami ale metalowymi... to znaczy przez rury (wodociągi). Różnice między tymi wsiami są naprawdę wielkie, więc powinniśmy być wyrozumiali wobec tych ludzi którzy muszą ciężko pracować na roli.

Podoba się? Tak Nie