profil

„Oto dziedzictwo antyczne, tak wielkie, że niełatwo jest sprostać mu. Ale wytrwale się o to staramy.”

poleca 85% 326 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie Prawo Archimedesa

W czasach antyku ukształtowały się kanony literatury, sztuki i kultury europejskiej, do których odwoływały się wszystkie kolejne epoki. Uważam, że ten okres znacząco wpłynął na rozwój cywilizacji.
Moim pierwszym argumentem będzie powstanie pisma. Na początku stosowano schematyczne obrazki, następnie powstały piktogramy, a później znaki klinowe oraz egipskie. Grecy przejęli alfabet fenicki i dodali do niego samogłoski. To samo zrobili Rzymianie tworząc pismo łacińskie, którym się właśnie dziś posługujemy.
Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest wpływ Biblii. Jest ona nie tylko świętą księgą chrześcijaństwa i judaizmu. Rzutuje na rozumienia świata oraz człowieka. Przyczyniła się do przekazania wielu ludom jednego kodeksu moralnego.
Należy również wspomnieć o starożytnej filozofii. Podejmowała ona zagadnienia moralne, a poszczególni jej mistrzowie tworzyli różniące się między sobą szkoły filozoficzne. Ich przemyślenia pobudzają współczesnego człowieka do logicznego myślenia.
Warto zauważyć, że w antyku dokonano wielu osiągnięć technicznych. Sumerowie wynaleźli koło, rozwinęli metalurgię, wytapiali szkoło kolorowe i wprowadzili sklepienie łukowe, które umożliwiło stosowanie cegły w architekturze. Dzięki odkryciom antyku możemy dziś tworzyć wielokondygnacyjne budowle.
Pragnę też zwrócić uwagę na rozwój nauki. Archimedes sformułował prawo wyporu wody, dzięki któremu możemy teraz budować olbrzymie statki, które nie zatoną. Hipokrates nazywany jest twórcą medycyny, a lekarze do dziś składają ułożoną przez niego przysięgę. Cała geometria opiera się na założeniach Euklidesa.
Kolejnym argumentem jest powstanie w starożytności teatru, który współcześnie nadal jest popularną formą rozrywki. Bogactwo dramatów z tego okresu jest swoistą skarbnicą zasad moralnych i ostrzeżeń.
W antyku narodziła się idea szlachetnej rywalizacji na arenie sportowej. Odbyły się pierwsze olimpiady. To właśnie Grecy, kładąc nacisk na rozwój fizyczny, udowodnili, że sport poprawia nasze samopoczucie.
Myślę, że przytoczone argumenty udowodniły moją tezę, iż kultura antyku miała duży wpływ na dalszy rozwój cywilizacji. Sądzę, że istotne jest wypielęgnowanie w sobie wartości etycznych, przestróg i rad pozostawionych nam jako spadek starożytności.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi