profil

Ściąga ustrój feudalny i pochodne

poleca 84% 170 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Mieszko II Chrzest polski

Inwestytura procedura nadania urzędów kościel.lub lenn feud.np. formal.przekaz.lenna z seniora na wasa
Hołd len patrz wyżej+przysięga wierności na pismo św.+wasal ofer.pomoc zbrojną/senior daje chorągie.
Senior możnowł., feudał spraw. władzę nad podleg mu wasalami. Wasal za lenno zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
Suweren zapewn swoim wasal ochr w zamia za hołd
Suzeren(posiadacz ziemski), nie jest niczyim wasale
St.lenne prawo zwycz.regulujące stosunki między sen. a was. Podstawa:zbiór Libri Feudorum w XII
Spór o inw-władcą Niem. Henryk IV vs pap.Grzeg. VII o mian. biskupów, zabr. duchow przyj. Inwestyt z rąk świeckich. Papiez może zrzucić cesarza z tronu
Słow.połab. stanęli w obliczu germanizacji. w VII dostali się pod wpływy państwa Franków.Wyzw983.
Ren. Karoliński 8i9 w. Karol Wielki okres rozwoju kultury euro.Powrót kultury antycznej. Rozwój: szkół, literatura malarstwo, kat. w Akwizgr
Pań. Kościel zał.Pepin Mały–kr Frnk.Władanie państ pap. Stefan III. Teryt:, zdob woj z Longobara
Tr Verdun, 843 Państwo Karola Wielkiego po śmrc podzielono między synów. Podział zapocz. powstan Niem Fr Wł (nietrwały kilka razy zmieniany)
Monar.patrym ojcowizna forma państwa feudalnego państwo stanowiło prywatną własność króla,który był uważ za właściciela wszystkich ziem.
Komendac.od VIII oddanie się os.woln pod opiekę seniora w zamian za służ.jako wasal,jeniec na folwar
Drabina feud.Suweren-seniorzy-wasale(równi)-chło
Wieś służebna jej mieszkańcy świadczyli usługi na rzecz swojego właściciela, nazwa wsi od zajęcia
Podgrodzie osada obok grodu połączona systemem obronnym.ludność-prace na rzecz dworu. schonienie
Renta feud.świadczenie chłopów na rzecz feudała w zamian użytkowania ziemi.naturalna,pieniężna,robo
Kalifat- na czele kalif islamskie pańs o ustroju relig obejmowało wszystkich muzułmanów.Medyna
Koran 610-632.św ks islamu, uważana za słowo Allacha/j.arabs/114 sur/jest głównym źródłem prawa Budziszyn pakt Cesarskie Niem a Polską1080. Pol ma Milsko, Łużyce i Morawy/cesarz przyrzekł pomóc w wyprawie Bolesława Chrobrego na Kijów
Dyktat.Papae tezy papGrzeg.VII/1075/absol.władza papieża nad światem, władcami świeckimi cesarza
Symonia hand.godnościami i urzędami kościel.
Symonia:materialne,czci,poparcia Juliusz II zabronił
Konkordat wor ugoda 1122/HenrykV vs p.Kalikst2
Cesarz zrzekł inwes duchow.prawo wyboru biskupa mają kapituły gdy spór elekcji decyd cesarz i biskup,
Wielkie plemie związek kilku plemion połączonych więzami pochodzenia, religii lub zagrożenia zewnęt.
Często były efektem umowy sąsiadujących ze sobą plemion organem był wiec wielkoplemienny, złożony z przedstawicieli starszyzny plemienia
Małe pl 1obszar ten sam dialekt,kult religijny /orga nami plemienia były: wiec wolnych mężczyzn, stars

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty