profil

Łamanie praw dziecka.

poleca 84% 860 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dziecko jest człowiekiem takim samym jak osoba w wieku 20, 30 czy 40 lat. Ma ono takie same prawa. Jednak jego prawa są często łamane. Dorosły człowiek często łamie te prawa świadomie, myśląc, że dziecko jest małe, że nie wie nic o życiu i że nie może się obronić przed agresją osób starszych. Od 1991 roku obowiązuje w Polsce Konwencja praw dziecka, uchwalone przez ONZ. Zawiera ona prawa które przysługują człowiekowi przed ukończeniem osiemnastego roku życia.
Są one jednak bardzo często łamane. Dzieci nawet we własnym domu spotykają się z przemocą i poniżaniem. Przyczyn jest wiele: alkoholizm, trudne dzieciństwo, zmiana w psychice spowodowane różnymi zdarzeniami z przeszłości i inne. Dziecko takie boi się przebywać w domu, w którym powinno czuć się bezpiecznie. Boi się tez powiedzieć o swojej sytuacji osobom trzecim, z powodu zastraszania przez rodziców. Najbardziej ucierpi tu psychika dziecka, stanie się ono „odludkiem”, nie będzie umiało bawić się z rówieśnikami i do końca życia trudno będzie mu zaufać starszej osobie.
Kolejnym miejscem gdzie można spotkać się z łamaniem praw dziecka jest szkoła, która powinna być miejscem bezpiecznym. Dziecko może spotkać się tu z przemocą starszych wobec młodszych, wyłudzaniem pieniędzy, kradzieżą, a w ostatnich czasach coraz częściej z przemocą nauczycieli wobec uczniów. Przyczyną tego nie jest głównie wychowanie i nastawienie nauczycieli wobec uczniów, ale także atmosfera panująca w szkole oraz wychowanie dzieci przez rodziców. Rodzice są zapracowani i nie mają czasu dla swojego dziecka, albo tkwią w nałogu alkoholowym i nie są w stanie wychować go prawidłowo. Wtedy dziecko jest wychowywane przez ulicę. Uczy się tego co widzi w domu oraz u ludzi, których spotyka w najbliższym otoczeniu. Coraz częściej nie są to dobre postawy, dlatego młody człowiek kradnie, wyłudza pieniądze i dopuszcza się innych przestępstw.
Następnym prawem często łamanym jest prawo do prywatności. Rodzice bojąc się o swoje pociechy zabraniają kolegować się im z osobami, które ich zdaniem mają zły wpływ na ich dziecko. Jednak powinno ono same dobierać sobie przyjaciół, powinno umieć odróżnić ludzi dobrych od złych. Rodzice zakazując im kontaktów z jakąś osobą, będą wzbudzać w nich ciekawość do tej osoby.
Najważniejszym prawem dziecka jest prawo do życia. Jednak z roku na rok poziom urodzeń maleje. Powodem jest przedkładanie kariery zawodowej nad macierzyństwo, oraz coraz częstsza liczba aborcji. Temat aborcji jest w ostatnich czasach bardzo kontrowersyjny. W różnych państwach świata jest ona zupełnie legalna (np. Hiszpania) , w innych tylko w niektórych przypadkach (np. Francja, Szwecja, Holandia), a w jeszcze innych aborcja jest zakazana (np. Irlandia, Rosja). Aborcja, czyli przerywanie ciąży, jest okrutnym łamaniem prawa dziecka. Pozbawiamy je życia. Zabieg ten jest coraz częściej stosowany wśród kobiet na całym świecie. Jednak to czy podejmiemy się usunięcia płodu jest tylko i wyłącznie decyzją matki. Powinna być ona poważnie przemyślana, a nie podejmowana od ręki.
Prawa dziecka są coraz częściej łamane, a przecież dziecko jest tak samo człowiekiem. Nikt nie powinien przekraczać praw, które są mu przyznane. Dzieci jednak powinny pamiętać, że mają swoje prawa, których nikt nie powinien łamać, ale także mają obowiązki, które powinny wypełniać.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
14.1.2010 (14:55)

Super!!!!!Daje6/6

7.4.2009 (18:05)

Bardzo mi sie to przydało .. :)

7.2.2008 (14:01)

lasek nie mów że to takie po prostu wydrukowałeś? Bo nie chce mi się zmieniać ;]

Gramatyka i formy wypowiedzi